• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
YÖNETMELİK DAYANAĞI KANUN MADDELERİ ANAYASAYA AYRILILIK GEREKÇESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİNDE

Sendikamızca 24 Mayıs 2014 Tarih ve 29009 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile ilgili olarak Danıştay nezdinde açtığımız davada;

 

Yönetmeliğin dayanağı olan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17(4), 36, 37(7) ve 41(6, bir ve ikinci cümle) maddelerinin   Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle bu madde hükümlerinin iptali   istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması ve

 

Yönetmeliğin 5, 7, 10/1, 14/1-b, 17, 22/5,  36/1, 38/6, 40/1-8, 41/5, 42, 43, 44, 45/1, 46/1-b,  58/2-3 maddeleri, 65/1’de yer verilen “ahlaki” ibaresi ile maddenin 2. fıkrasında geçen “ahlaki” ve “veya müfettiş raporu” ibareleri, 66. maddede yer verilen “ile müfettişlikle  bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar” ibaresine, geçici 2. maddesinin 2. fıkrası ve geçici madde 3’ün 1.  fıkrasına yönelik yürütmenin durdurulması ve nihayette belirtilen Yönetmelik maddelerinin iptali talep edilmiş idi.

 

Davamızla ilgili olarak Danıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığı’nın 16.10.2014 tarihinde,  E:2014/6323 dosya üzerinden kurduğu ara kararında

 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin dayanağı olan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6528 sayılı Kanunun 17. maddesi ile değişik 17. maddesinin “Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, Maarif Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir  olarak yer verilen 4. fıkrası,

 

Ve anılan Kanunun 23. maddesi ile değişik 41. maddesinin 6. fıkrasının “Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” olarak yer verilen 2. cümlesinin

 

Anayasanın 7. ve 128. maddelerine aykırılık taşıdığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle  Anayasa Mahkemesi’ne,  Dairenin 16.10.2014 tarih ve E:2014/5843 sayılı kararıyla başvuru yapıldığı,

 

Yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen yönetmelik maddeleriyle ilgili talebin, itiraz başvurusu hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilecek karardan sonra incelenmesine”  karar verilmiştir.Yukarı Geri Ana Sayfa