• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
TEFTİŞ MESLEĞİ ORTADAN KALDIRILAMAZ

bayrak1

“… Hangi hallerde kamu yararının olduğunu belirleme yetkisi yasama organına ait bir yetkidir. Bu aslında kaçınılmaz bir durum olup mecburiyetten kaynaklanır. (…) yasalar ancak kamu yararını sağlamak amacıyla yapılır, kuralına uygun çıkarılmış her yasada da kamu yararına uygunluk vardır. (…) Bu ilke aslında Devletin kamu yararı dışında başka bir amaç edinemeyeceğinin yansımasıdır. Devletin kural koyan mekanizması olan yasama da haliyle yaptığı her işlemde kamu yararını hedefler. (…)”[1](N.Münci ÇAKMAK, 2013/Ankara, s.66,69.)

Milli Eğitim Rejiminde teftişi/denetimi yasal düzenleme ile ortadan kaldırmak isteğinin, tüm yasama tasarruflarının temel hedefi olan “kamu yararı” bağlamında açıklanması mümkün değildir. Hele hele bu yapılırken, halihazırdaki Maarif Müfettişlerinin “Eğitim Uzmanı” olacağı ve herhangi bir özlük ve parasal hak kaybına uğramayacağını ileri sürmek, “kamu yararı” kavramını yalnızca ekonomik ölçümlemeye tabi tutmak anlamına gelir ki, indirgemeci böylesi bir yaklaşımın Maarif Müfettişliğini yalnızca “bayrak direğinin eğriliğinin denetlenmesi” olarak algılaması son derece normaldir. Oysa kamu yararı yalnızca ekonomik ölçümlemeye indirgenemeyeceği gibi Maarif Müfettişleri yeni yasa ile Eğitim Uzmanı unvanını alacak parasal ve özlük hakları zarar görmeyecek denilmek suretiyle yeni yasal düzenleme de savunulamayacaktır. Teftiş/denetim hizmetini yalnızca bayrak direğini denetlemek olarak açıklamak da özellikle yapılan bir “yanlış” değil idi ise büyük ve derinlikli bir yanılsamadır.

Malumları olduğu üzere halihazırda tüm dünyada “eğitim kadastrosu” yapılmakta, tüm dünyada (kamu yararı bağlamında insanlığın daha düzeyli bir eğitim alabilmesi için) “eğitimin denetlenemediği yer”lerin haritası çıkarılmakta ve hem eğitimin tüm dünyaya yaygınlaşmasının yol ve yöntemleri üretilmekte ve hem de eğitimin kalitesi için olmazsa olmaz nitelikte olan eğitimin teftişinin yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun bir çaba sarfedilmektedir. Dünyanın halihazırdaki durumu bu yönde iken, Ülkemizde Milli Eğitimin “Teftiş” organının lağvedilmesi (sözde yeniden oluşturulması), eğitimimizi Dünyanın çok gerisine düşüreceği gibi bu suretle oluşacak kayıpların telafisi de mümkün değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini yok etmemek, onlara daha nitelikli bir gelecek oluşturmak için denetimden/teftişten korkmayan bir eğitimi yapılandırmak zorundayız. Bu aynı zamanda bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir ülke, güçlü bir Devlet olmanın da olmazsa olmaz koşuludur.

Teftiş/denetim bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetine olan ihtiyaç ortadan kalkmadığı gibi, bu hizmete olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Kamu hizmeti ortadan kalkmamış ise, bu hizmete olan ihtiyaç artarak devam ediyor ise, Teftiş/Denetim Mesleğini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Hizmetin ve buna uygun mesleğin yeniden ihdas edileceğini belirtmek suretiyle yasayla hizmeti ve buna uygun mesleği ortadan kaldırmak, yasa yapma tekniğine aykırı olup, yasama tasarrufunun temel hedefi olan kamu yararı olgusu yerine başkaca bir amacın hedeflendiğini işaret etmektedir. Oysa yasa yapma tasarrufunda kamu yararı bir an için bile olsun ihmal ve inkar edilemeyecektir. Hedeflenen temel amaç her ne idi ise, halihazırda mer’i mevzuat o amacı elde etmeye, sağlamaya uygundur. Bu yol ve yöntemler çalıştırılmak zorundadır.

                                                                               Nermin   TAŞCIOĞLU

                                                                                       Genel BaşkanYukarı Geri Ana Sayfa