• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
SENDİKA ÜYESİYKEN EMEKLİYE AYRILANLARIN DURUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

I. GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, emekliye ayrılan Tem-Sen merkez ve şube üyelerinin yetki ve görevleri ile çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik emekliye ayrılan üyeleri kapsar.
Dayanak

Madde 3- Tem-Sen Tüzüğünün 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Sendika: Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (Tem-Sen)ni,
Genel Merkez: Tem-Sen genel merkezini,
Şube: Sendikanın illerde açılan şubelerini,
İl Temsilciliği: Üye sayısı şube açmaya elverişli olmayan illerde sendikayı temsil etmek üzere oluşturulan temsilcilikleri,
Tüzük: Tem-Sen tüzüğünü,
Genel Kurul: Sendika ve şube genel kurullarını, ifade eder.
Emekli: Emekliye ayrılan Tem-Sen üyelerini ifade eder.

II. EMEKLİLİK HALİNDE SENDİKA ÜYELİK DURUMU

Madde 5 – Tem-Sen üyesi iken emekliye ayrılanların sendika üyeliği sona erer. Sendika üyeliği sona erenlere Tem-Sen Temsilcilikleri tarafından teşekkür belgesi verilir.

Madde 6- Emekliye ayrılan Tem-Sen üyeleri sendikanın sosyal tesislerinden, sosyal ve kültürel etkinliklerinden yararlanır.

Madde 7- Emekliye ayrılan üyelerin deneyim ve birikimlerinden yararlanmak üzere, sendika tarafından kurulan komisyon ve çalışma gruplarına çağrılabilir. Genel kurullara konuk olarak davet edilirler.

Madde 8- Merkez ve ilçe yönetiminde bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara, teşekkür belgesiyle beraber onur hizmet plaketi verilir.

III. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 9- Genel başkanlık yaptıktan sonra emekliye ayrılanlara, sendika onursal başkanlığı merkez yönetim kurulunun kararı ile verilir.
Madde 10- Sendika organlarına seçilmiş üyelerden, görevleri sürerken emekliye ayrılanların organlardaki görevleri dönem sonuna kadar (ilk genel kurul sonuna kadar) devam eder.

IV. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük Tarihi

Madde 11- Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme Yetkisi

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulları yürütür.

Bu Yönetmelik Taslağı, kurulumuzca, 13/12/2008 tarihinde incelenip, kabul edilmiştir.

Yusuf Ziya ACUN Emine BOZKURT Mehmet PINARDAĞ
Mali İşler Sekreteri Genel Sekreter Genel BaşkanYukarı Geri Ana Sayfa