• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
“DİL KÜÇÜK BELASI BÜYÜKTÜR”

 

 

 Son günlerde haber sitelerinde yer alan ve kamuoyunda “İl Eğitim Denetmenlerinin  statü peşindeymiş” gibi algılanmasına ve mesleki itibarlarının  zedelenmesine sebebiyet verebilecek bazı açıklamaların yapılması  tüm İl Eğitim Denetmenlerimizi ve bizleri derinden üzmüştür.

 İl Eğitim Denetmenlerini temsil eden tek sendika olarak bu açıklamaları doğru bulmuyor, desteklemiyor ve katılmıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde onca mesleki sıkıntıya rağmen görevini en iyi şekilde yapabilme arzusuyla çalışan meslektaşlarımızın ne bir statü kaygısı ne de sorunu olmamıştır. Bundan sonrada olmayacaktır.

Hatta denetim hizmetinin kalitesi, etkinliği, verimliliği ve yönetimin beklentilerine cevap verebilme düzeyinin önemine  inanan meslektaşlarımızın görüşleri ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda Sendikamız;

ü Hesap verme sorumluluğu, şeffaflık, yasal düzenlemelere uygunluk, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri, sistemin hedeflere uygun sevk ve idaresi, kalite güvence ve geliştirme, kurumlar arası uyumun sağlanması, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele ve keyfiliğin önüne geçilebilmesi,

ü Yeni yönetim anlayışına göre politika, amaç ve hedeflerde yeni yöntem ve yaklaşımların  uygulanmaya başlanması,

ü Mevcut denetim uygulamaları ve yapısında yönetim anlayışındaki değişimler doğrultusunda önemli yeniliklere ihtiyaç duyulması,

ü Denetim evreninin bütüncül bir yaklaşımla denetlenebilmesi, denetim kaynağının tek elden sevk ve idare edilebilecek şekilde yapılandırılması,

ü Denetim hizmetini yürütecek personelin görevin gereklerine uygun bilgi, yetki ve ekipmanla donatılması vb

    sebeplerle Milli Eğitim Bakanlığında Denetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması için  bir model hazırlamış, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’in ve üst düzey bürokratlarının bulunduğu bir toplantıda  sunmuştur. Bunun üzerine Bakanlık nezdinde konuyla ilgili  çalışmalar başlamış ve devam etmektedir.

Bu süreci olumsuz yönde etkileyecek, eğitim çalışanları arasındaki dayanışma işbirliği ve çalışma barışını bozacak, bilimsel olmayan, gereksiz ve sığ tartışmaların eğitimin kalitesini artırmaya yönelik herhangi bir katkı  sağlamayacağı aşikardır.

İl Eğitim Denetmenlerinin aleyhine  hakkaniyete  uygun olmayan, olumsuz algılara sebep olacak, mesleğin gelişmesi ile ilgili yapılan çalışmaları sabote etmeye yönelik her türlü girişimde bulunanların her zaman karşısında olduk olmaya da devam edeceğiz.Yukarı Geri Ana Sayfa