• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
ÖNYARGILI OLARAK HAZIRLANAN YÖNETMELİK EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİ MAĞDUR EDECEKTİR

 

ÖNYARGI OLARAK  HAZIRLANAN EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİ MAĞDUR EDECEKTİR

 

Yeni hazırlanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği  Eğitim Müfettişlerinin görüş ve isteklerine karşı, ön yargı ile hazırlanmış, birçok mağduriyetlere sebep olacak bir yönetmeliktir. Sendikamızın  yönetmelikle ilgili görüş yazısını,  hem Başbakanlık Teftiş Kuruluna hem de 11.04.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı yönetmeliğe son şeklini  vermek için toplanan komisyona  sunduk. Ancak yönetmelik aynı haliyle 11.04.2011 tarihinde öğleden sonra yayımlanmak üzere  Başbakanlığa gönderilmiştir. Sendika olarak bu şekliyle yayımlanacak olan yönetmeliğe karşı hukuki yollara başvuracağız. Açılacak davalar için Avukatımız tarafından gerekli çalışmalar tamamlanmış olup yönetmeliğinin yayımlandığı günü takiben gerekli davalar tarafımızca açılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile ilgili Mutlaka düzeltilmesi gereken öncelikle 6 madde aşağıdaki gibidir.

 

1-Bu yönetmelikte bulunan bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri başlıklı “Müfettişlerin, aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz” maddesi  yönetmelikten çıkartılmalıdır .

En az sekiz yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Eğitim Müfettiş Yardımcılığına atanan bir eğitim müfettişi ; Üniversite bitirme yaşı 23yıl olarak kabul ettiğimizde buna askerlik süresi ile beş bölge hizmetinde 25 yılı daha ilave edersek  toplam 58 yaşına kadar tüm bölgeleri rotasyonla gezmiş olduğu halde bu yönetmelikle “bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmesi” sağlanarak  ikinci bir rotasyon uygulanmak istenmektedir. İkinci bir rotasyon hiçbir devlet kurumunda uygulanmamaktadır. Adalete ve hukuka uygun değildir.

Diğer taraftan zaten zorunlu çalışma bölgesi uygulamasına göre, yer değiştirmek zorunda olan müfettiş, 25 yıl boyunca bölgeleri zorunlu olarak gezecektir. 25 yıl zorunlu olarak bölgeleri gezdikten sonra 8 yılda yer değiştirmek zorunda kalan müfettişin meslek yaşamı sona ermekte ve ikinci bir sekiz yıl uygulaması mümkün görülmemektedir.

Bu uygulama kendi bölgesi içinde yer değiştirmeyi getirdiğinden, Doğu ve Güneydoğu illerinde çalışan müfettişlerin batıya gelmesini sağlamayacağı açıktır. Birinci bölgede çalışan Eğitim Müfettişi yine birinci bölge içinde yer değiştirecek. Bu değişim teftiş hizmetlerine bir kalite, verimlilik getirmeyeceği gibi müfettişi iyice verimsizleştirecektir. Getirilmek istenen 8 yılın hiçbir nesnel ölçüsü bulunmamaktadır. 

Çerçeve yönetmelik ve diğer kamu çalışanlarının hiç birinde hem zorunlu bölge hizmeti hem de 8 yılda bir yer değiştirme işlemi bulunmamaktadır.

Rotasyon sonrası getirilmek istenen 8 yıl uygulaması; sadece eğitim müfettişlerini kapsadığından eşitlik ilkesi, çerçeve yönetmelik ilkelerine uygun düşmemektedir. Uygulanması halinde kaosa neden olacaktır.

 

2-Bu yönetmelikle  Eğitim Müfettişleri Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştiremeyecek olmalarından dolayı  mağduriyetler yaşayacaklardır. Oysa Huzurlu, verimli bir çalışma ortamı ve Anayasamız gereğince aile bütünlüğünün sağlanması bir zorunluluktur. Eş durumundan yer değişikliği çerçeve yönetmelik gereği olarak yönetmelikte yer almalıdır. Zorunlu Rotasyonun olduğu yönetmelikte eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme mutlaka olmalıdır.

3- Branşında Teftiş Yapmak Esastır. Çağdaş denetim anlayışında branşında denetim yapılması gerekir. Diğer taraftan 17. ve 18 Milli Eğitim şuralarında, 5984 sayılı Kanunda müfettişlerin branşlaşması, uzmanlaşması ve branşında denetim yapılması kararı alınmıştır. Bilimsel verilerin ve şura kararlarının gereği olarak branşında denetim yapılması için alt yapı oluşturulması gerekir. 

4-Eğitim Müfettişleri Kurulu: İfadedesinin Amaç Maddesine Eklenmesi Ve Görevlerinin Neler Olduğunun Belirtilmesi Gerekmektedir.Toplantı yapmak amacıyla bir araya gelen müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan topluluğun adının “kurul” olması kadar doğal bir şey olamaz. Nitekim 1999 yönetmeliğinde “kurul” vardı ve 2005 yılına kadar kullanıldı.

5-Öğretmenlikte Ve Askerlikte Geçen Süreler Bölge Hizmetinden Sayılır İfadesi Yönetmeliğe Eklenmelidir.Öğretmenlikte ve askerlikte geçen sürelerin bölge hizmetinden sayılması kazanılmış haklar açısından önemli ve gereklidir. Er öğretmen, yedek subay öğretmen ve yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan eğitimcilerin askerlik hizmetleri sırasında emekli sandığına kesinti yapılmıştır. Özlük hakları bakımından da hepsi Milli Savunma Bakanlığı emrinde hizmet etmişlerdir. Bu durumda olanların bir kısmının hizmetlerinin bölge hizmetinden sayılması bir kısmının hizmetlerinin ise bölge hizmetinden sayılmaması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

6- Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları Aylıklarını Yürürlükteki Usul Ve Esaslara Göre, Yolluk Ve Buna Bağlı Diğer Haklarını Kredi Cüzdanı Ve Çek Kullanmak Suretiyle Saymanlıklardan Alırlar İfadesinin Yönetmeliğe Eklenmesi Gerekmektedir.Yolluk ve benzeri ödemelerde kamu denetim elemanlarının tamamı çek usulünü kullanmakta ve göreve yolluklarını peşin alarak çıkmaktadır. Eğitim müfettişleri için de bu yolun kullanılması gerekir. Göreve giden eğitim müfettişi maaşını yolluk olarak harcadıktan aylar sonra geri alabilmektedir.  Bu durum ekonomik anlamda zaten sıkıntı yaşayan Eğitim müfettiş ve müfettiş yardımcısının daha çok sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır.

ESAS ÇÖZÜM  Yer değişikliğinin ve diğer sorunların çözümü ihtiyaç kadar belirlenecek çalışma merkezlerinin oluşturularak merkeze bağlı bir eğitim müfettişliği sisteminin kurulmasıdır. Bu çalışma merkezlerinde yeterli sayıda ve  branşta  müfettiş bulundurulması mümkün olabilecektir.  14.15.17. ve 18. Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlarda bu yöndedir. 12.04.2011

 

                                                                                        Mehmet PINARDAĞ

                                                                                                Genel BaşkanYukarı Geri Ana Sayfa