• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
ÖĞRETMENEVLERİNDE DENETİM ÜSTÜNE DENETİM KARGAŞASI YAŞANIYOR

 

14 Eylül 2011 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızda “İl düzeyinde bulunan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri İl Eğitim Denetmenlerince yürütülmektedir. Bu kapsamda İl Eğitim Denetmenleri tarafından Öğretmenevleri ile ilgili 2012 yılı için gerekli denetim, değerlendirme, inceleme ve araştırma görevleri planlanan zaman içerisinde yapılmış ve yapılmakta olmasına rağmen, pek çok ilimizde aynı zaman dilimi içerisinde aynı öğretmenevleri bu defa Bakanlık Denetçileri tarafından ikinci kez yeniden denetim altına alınmıştır.

Örneğin; Hatay ilinde İl Eğitim Denetmenleri tarafından Antakya Merkez Öğretmenevi; İskenderun Öğretmenevi ve Kırıkhan Öğretmenevinin denetimleri 2012 Haziran ayı içerisinde yapılmış olmasına rağmen, Bakanlık Denetçilerince de 2012 Haziran ayı içerinde her öğretmenevi için 15 gün olmak üzere adı geçen kurumlara tekrar gidilmiş ve hala orada çalışılmaktadır.

Aynı evren üzerinde, aynı zaman diliminde bakanlığımızın farklı denetim birimlerince yapılan denetim çalışmaları çalışanlar üzerinde fayda yerine zarar vermekte, zaman ve ekonomik kaynakların israfa neden olduğu gibi kurumların çalışmalarına da sekte vurmaktadır.

Bakanlığımızda, denetim hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için denetim bütünlüğünün sağlanarak denetim çalışmalarının tek elden gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülürken; İl Eğitim Denetmenlerince denetimi yapılan bir kuruma; aynı zamanda aynı işi yapan Bakanlık Denetçileri tarafından denetim üstüne denetim için gidilmesi/yapılması etik, ekonomik ve doğru olmayıp, nedeni de anlaşılamamaktadır.

Bu durum resmi yazıyla  Bakanlık , Müsteşarlık  ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlük makamlarına iletilmiştir.

 Yukarı Geri Ana Sayfa