• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MUHTEŞEM BİR ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ DAHA GERÇEKLEŞTİ.

alt

Eğitim ve denetim alanında  en kapsamlı eğitim faaliyeti olarak sürekli yapılan, marka haline gelen ve bilimsel bir şölen havasında geçen Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongremizin  altıncısı Sendikamız ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin işbirliğiyle 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında yapıldı.

Yurtiçi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden gelen çok sayıda akademisyen,  sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, maarif müfettişleri, yöneticiler, öğretmenler ve bürokratlardan oluşan yaklaşık   altı yüz bilim insanının katıldığı, akademisyenler ile uygulayıcıların bir araya geldiği, ana teması “Bugünden Yarına Eğitim ve Eğitim Denetimi” olan kongremizde Türkiye’de eğitim denetimine ilişkin güncel sorunlar, çözüm önerileri, yeni uygulamalar, yaklaşımlar ve Türk Milli Eğitiminin 21’inci yüzyıl milli eğitim anlayışına göre yeniden yapılandırılması masaya yatırıldı.

 Kongre Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi ekibinin konseri ile başladı.

alt

alt

 

 

 

 

 

 

Açış konuşması YTÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı  Doç.Dr. İbrahim KOCABAŞ  tarafından yapıldı. Açış Konuşmasının ardından

alt

Genel Başkanımız Nermin TAŞCIOĞLU Kongre  Başkanı olarak yaptığı konuşmada;

“Dünyanın tereddütsüz  en güzel şehirlerinden birisi sayılan  İstanbulda, Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte altıncısını gerçekleştirdiğimiz, Uluslararası Katımlı Eğitim Denetimi kongresine hoş geldiniz. 

Yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden değerli konuklarımızı şahsım ve Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Öncelikle  kongremize  teşriflerinizle göstermiş olduğunuz ilgi ve katkıya teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmamızın bir tek amacı var. O da insandır. İnsanın mutluluğudur. İnsanın insanca, barış içinde yaşamasının örgülerini, bilimin ışığı altında ilmik ilmik dokumaktır. Eğitimcinin işidir bu. Ve bunun adı eğitimdir. Görülüyor ki, Konu eğitim olunca uzaklar yakın olmuş, kıtalar birleşmiş, eğitimciler, akademisyenler, yöneticiler tek yürek olarak burada bir araya gelmişler. Bu ulvi fotoğraf altın çerçeve içinde ömür boyu saklanmaya değer.

Değerli katılımcılar,

Ülkemizin değişik il ve üniversitelerinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresinin giderek artan  trendinin altında yatan  önemli nedenlerden bir tanesi,  günlük siyaset ortamından uzak, sadece eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik politikasından taviz verilmeyişidir. Uygulanan bu tamamen bilimsel ve tarafsız politika, Eğitim müfettişlerimizin mesleki prensipllerine uygunluğu yanında eğitim bilimcilerimizin topluca katılımlarını sağlaması yönüyle kongrenin sürekliliğini adeta garanti altına almıştır.Kongremiz bu özelliği ile son zamanlarda örneği az bulunan bir marka olarak literatürde yer almayı hak etmiş görünüyor.

Görüyorum ki,  Kongre de gerçekleşen bilimsel  etkinlikler sonuç itibariyle  kamuoyuna verilmesi gereken mesajı en etkili şekilde yerine getirmektedir. Kongremizin genelde eğitimde, özelde ise denetim sisteminde aradığı çağdaş yapılanma ve işleyişte ortaya çıkardığı sonuçların, bilhassa Milli Eğitim Bakanlığımızda ciddi şekilde değerlendirildiğini görmekteyiz.                                                              

Beş yıllık kongre sürecinde MEB Denetim yapılanmasında yaşanan anlayış ve değişim trafiği hiçbir dönemde  yaşanmamıştır. Bu süreçte,

*Yanlış kurgulanmış ve çağa ayak uydurmakta zorlanan MEB denetim yapılanması silkelenmiş/sarsılmış ve bilimsel gerçekler karşısında daha fazla direnememiştir.

*Denetim birimlerinin kadro -sınıf ve gösterge farklılıkları  masaya yatırılmış ve önemli değişikliklere neden olan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

*Denetçi-denetmen kavramları kabul görmemiş , yapılan yasal düzenleme ile Maarif Müfettişliği olarak yeniden adlandırılmıştır.

*Aynı alanda aynı işi yapan teftiş elemanlarının farklı konumlarda istihdam edilmelerine son verilmiş ve denetim birimleri tek çatı altında  birleştirilerek  verimden çok verimsizlik yaratan ikili  çarpık yapı tarih sayfalarına  terkedilmiştir.

Burada bir gerçeği de ifade etmem gerekiyor. Yapılan yeni düzenlemeler ve değişimle MEB denetim yapı ve işleyişinde sorunlar tamamen çözülmüş değildir. Önümüzde çok önemli ve ciddi sorunlar var. Denetim  sisteminin etkin, verimli ve objektif işleyişinde merkeze bağlı, bölgesel konuma kavuşturulmasından vazgeçilemez. Çalışanların işbaşında yetiştirilmesi, gerektiğinde rehberlik ve ders denetiminin yapılması bu işin doğası gereğidir.

Denetimde gösterilen zaaf geleceğin riske atılması ile eş anlamlıdır.

Sayın Bakanımızın ve müsteşarımızın son düzenlemeler sırasında bu eksikliklerin farkında olduklarını ve kısa süre içerisinde bu sorunları da ele alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklarını ifade etmeleri önemli bir gelişmedir.

Değerli  katılımcılar,

Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresinin etkililiği sadece  sayılanlardan ibaret de değildir. Yurt dışı yansımalarının da bir o kadar önemli sonuçları olmuştur. Yurt dışından kongremize katılan bilim ve meslek kuruluşları, gerek ülkemizi  ve gerekse eğitim ve denetim yapımızı ve TEM-SEN’i yakından tanıma imkanı bulmuşlardır. Bugün burada TEM-SEN’in 32 Avrupa Ülkesinin Eğitim Müfettişlerinin  oluşturduğu Birliğe Katılm belgesi de sizlerin huzurunda takdim edilecektir. TEM-SEN, bugünden itibaren Avrupa Eğitim Müfettişleri birliğinde 32. Ülke eğitim müfettişleri olarak yerini alacak ve değişime/gelişime başka bir boyutta devam edilecektir.

Diyebiliriz ki;

Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi,  TEM-SEN’i Uluslararsı bir Eğitim/denetim örgütün üyesi yapmıştır.

Hiçbir kongre ya da faaliyetin bu kadar kısa dönemde bu  kadar somut sonuçlar doğuracak etkilikte olacağını söylemek zor diye düşünüyorum. Bu fotoğrafı yaratan Üniversite yöneticilerimize, akademisyenlerimize, meslektaşlarımıza ve emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Bu cümleden olarak,

Emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyor, gelecek yıl bir başka ilimizde ve üniversitemizde buluşmak üzere herkese sağlıklı başarılı ve güzel günler diliyorum. ”Dedi.

 alt

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre  Eş Başkanı Prof. Dr. Göksel AĞARGÜN  yaptığı konuşmasında özetle; “Bu sene altıncısı düzenlenen kongremizde, Türkiye’de eğitim denetimine ilişkin güncel sorunlara çözüm önerilerinin, yeni uygulama ve yaklaşımların ve eğitimi denetiminin geleceğinin tartışılması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların bu konuda bizlere ve genç araştırmacılara ışık tutacaktır.” Dedi.

alt

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK  “Çağımızda hızlı ilerleyen bilim ve teknolojinin bireylerin ve toplumların sosyal ve ekonomik yaşantısını değişme ve gelişme yönünde ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu gelişme eğitimde bilgi yüklemenin yanında bilgiye ulaşma ve bilgi üretmeyi zorunlu hale getirmektedir. Türkiye AB standartlarında eğitimi hak etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi eğitim politikalarını sürdürmenin yanı sıra, mesleki ve teknik öğretim ve üretimde kaliteyi artırma, standartları oluşturmak ve geliştirmek için ortak programlara katılmaktadır. Türkiye’de de eğitim kalitesinin yükseltilmesinin ancak AB standartlarına ulaşılmasıyla sağlanacaktır. Standartlara ulaşmada ‘eğitimin denetimi’ konusunun önemli yer tutmaktadır. Eğitim kurumlarının kalitesinin sürekli yükseltilmesi ve gelişmelere ayak uydurmasının nasıl sağlanacağı konuları eğitim denetimi ve yönetiminin yeniden tartışılmasını gerektirmektedir.” Dedi.

Çağrıcı Konuşmacı olarak

alt

Japonya Kyoto Eğitim Üniversitesinden, Prof.  Dr. Kazuyuki ASAİ; “The School Inspection System in Japan: A Focus on the Inspector and the District Supervisor” konulu sunumu ile 

alt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin TURAN; “21. Yüzyıl İçin Eğitimi Yeniden Yapılandırmak: Sorunlar ve Arayışlar ” konulu sunumu  ile kongremize katılmışlardır.

Kongrede;

32 Avrupa Ülkesinin Eğitim Müfettişlerinin  oluşturduğu Birliğin (SICI- The Standing International Conference of Inspectorates ) temsilcisi Gonnie Van Amelsvoort tarafından yapılan kısa tanıtımın ardından  kongreye katılan SICI Üyesi Belçika, Almanya, İskoçya, Hollanda, Slovakya Eğitim Müfettişleri ve SICI temsilcisi Gonnie Van Amelsvoort tarafından  TEM-SEN’in Birliğe üyelik belgesi Genel Başkanımız   Nermin TAŞCIOĞLU’na takdim edildi.

alt alt

Kongremizde;

Prof.Dr.Aytaç AÇIKALIN tarafından “Bir Hikaye Gibi :EDEMÜRŞİT”  konulu,

alt

Prof. Dr. Vehbi ÇELİK tarafından “Eğitim Denetimi Açısından Etik Liderlik” konulu  

alt

Prof.Dr. Hüseyin BAŞAR  tarafından “Maarif Müfettişatının Müstacel Vezaifi“ konulu üç konferans gerçekleştirilmiştir.

alt

 Yine Kongremizde;

Panel Yöneticiliklerini  Prof. Dr. Ahmet AYPAY’ın yaptığı ;

Belçika Eğitim Müfettişi Ludo DE LEE, Almanya Eğitim Müfettişleri Michael UTH ve Norbert GUSS, İskoçya Eğitim Müfettişi   Sadie CUSHLEY’in panelist olarak katıldığı Eğitim Denetiminde Uluslararası Deneyimler (1) konulu

alt

Almanya Eğitim Müfettişi   Christianne  SCHÖNAUER-GRAGG , Slovakya Eğitim Müfettişi Zuzana LUKACKOVA , Hollanda Eğitim Müfettişleri Annette ROETERS, ve Gonnie VAN AMELSVOORT’un panelist olarak katıldığı  Eğitim Denetiminde Uluslararası Deneyimler (2) konulu

altalt

Panel yöneticiliğini Mehmet PINARDAĞ’ın yaptığı   Maarif Müfettişleri Adem DOLGUN, Ömer KÖSE, İsmail ERDOĞAN ve Ahmet ÇELİKKIRAN’ın panelist olarak katıldığı “Eğitimin Denetiminin Güncel Sorunları ve Çözüm Arayışları” konulu

 

alt

Üç panel gerçekleştirilmiştir.Katılımcıların büyük ilgi ile izledikleri panellerde panelistler kendi ülkelerindeki denetim uygulamalarını paylaşmışlardır.

 “Tarihsel Süreçte Denetim ve Eğitim Denetimi, Eğitim Denetiminde Yeni Uygulamalar, Eğitim Denetiminde Uluslararası Eğilimler ve Deneyimler,Denetim Alanında  İnsangücü Politikaları, Kurumsal Denetimde Kuram ve Uygulama, Ögretimsel Süreçlerin Denetimi,  Eğitimde Performans Denetimi, Eğitimde Mali Denetim ,Eğitim ve Denetim Etiği, Eleştirel Pedagoji ve Eğitim Denetimi, Stratejik Yönetim ve Eğitim Denetimi, Eğitimde Değişme ve Yeni Yaklaşımlar” alt başlıklarında dört salonda toplam 104 bildiri sunulmuştur. 

altaltalt

alt

alt

Sosyal etkinliklerle de zenginleştirilen kongremizde;

İlk günün akşamı Otağ-ı Hümayun da açılış kokteyli, ikinci günü akşamında ise katılımcılara İstanbul Boğazı’nda tekne turu düzenlenerek  akşam yemeği verilmiştir.

TEM-SEN olarak; akademik faaliyetler alanında bir başarıya daha imza atarak gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kongremiz, onur ve gurur duymamıza vesile olmuş ve gücümüze güç katmıştır. Kongremizin başarılı geçmesinde bütün emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. VII. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresinde buluşmak dileğimizle……….

 

 

Kongre Fotoğrafları İçin Tıklayınız.

Basında Kongremiz

http://www.milliyet.com.tr/egitime-yeni-bakis-acilari-ytu-de-masaya-istanbul-yerelhaber-261539/

http://www.memuryeri.com/uluslararasi-denetim-kongresi-ve-sici/

http://www.kamuajans.com/sendika/haber/tem-senin-uluslararasi-kongre-basarisi-452320.html

http://www.haberler.com/egitime-yeni-bakis-acilari-ytu-de-masaya-yatirildi-6186851-haberi/

http://www.kamu.tv.tr/tem-senin-uluslararasi-kongre-basarisi.htm

www.akithaber.com/egitime-yeni-bakis-acilari-ytude-masaya-yatirildi

http://www.haber01.com/genel/egitime-yeni-bakis-acilari-ytude-masaya-yatirildi-h77197.html

http://www.saglikhaberleri.com.tr/genel/egitime-yeni-bakis-acilari-ytude-masaya-yatirildi-h18169.htmlYukarı Geri Ana Sayfa