• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
DENETÇİLERİN GÖREVLERİNİ DENETMENLERE YAPTIRMA GİRİŞİMİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

                        

                       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIK MAKAMINA

 

Milli Eğitim Bakanlığı denetçilerince alanda hiçbir ön bilgilendirme çalışması yapmadan ve iş ortamı hazırlamadan  “Kamu Performans Yönetim Sistemi” uygulaması adı altında pek çok ilimizde bir dizi çalışma yürüttükleri bilgileri alınmaktadır.

 

Okullarımızda:  öğretmen performanslarının tespiti, denetim sisteminin iyileştirilmesi ve sonuç olarak okullarımızda memnuniyetin artırılması gerekçesi ile yola çıkılan bu etkinliğin,  hukuki dayanaktan yoksun oluşu ve bu alanda hiçbir düzenlemenin de bulunmayışından “Pilot uygulama” gerekçesi ile yapılan faaliyetin, alanda rahatsızlık yarattığı, pek çok çalışanın/ kişinin denek olarak kullanıldığı endişesini taşıdığı ve tedirginlik yaşadığı anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu çalışma, Bakanlık müfettişlerince yaklaşık altı, yedi yıldır sürdürülmekte iken sil baştan pilot uygulaması ile yeniden başlanılması da anlaşılamamıştır.

 

Ayrıca:

 

Bakanlık denetçilerinin sadece bu işi bizzat yapmak ve gerekli raporlarını sunmak üzere illere gittikleri biliniyor. Ancak gittikleri illerde kendilerinin yapmaları gereken işleri il Eğitim denetmenlerine havale ettikleri, ( yüzlerce öğretmen ismi vererek ve her biri için yaklaşık 60 soru içeren anket uygulaması gibi…) üstelik bu iş için bir-iki gün gibi kısa bir süre vererek meslektaşlarımızı zor durumlara düşürmeye çalıştıkları gelen yoğun şikayetlerden anlaşılmaktadır. İl Eğitim Denetmenlerinin Aylık Çalışma Programlarının  olduğu ve bu programı uygulamak zorunda oldukları da hiç dikkate alınmamıştır.

 

Gerek İl Eğitim Denetmenlerinin çalışmalarını sekteye uğratmak, huzursuz ederek çalışma barışını bozmak ve gerekse öğretmenlerimizin çalışma düzenine yersiz/zamansız müdahale ederek keyfi uygulamada bulunmalarının önlenmesini acilen talep ediyoruz.

 

                                                                                             

                                                                                              Mehmet  PINARDAĞ

                                                                                                   Genel BaşkanYukarı Geri Ana Sayfa