• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Sendikamız tarafından Danıştay’da açılan Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkındaki Yönetmeliğin 6., 7/1., 12/1-e ve 19/2.maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Danıştay İkinci Dairesince Yönetmeliğin 7/1 ve 19/2.maddelerine yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Sözü edilen kararda “… Yabancı dil düzeyi zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Nitekim 13.01.2007 günlü, 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde, yabancı dil yeterlilik belgesi ve mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarının üç yıl geçerli olduğu hükmü yer almış ve yabancı dil belgesinin geçerlilik süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Bu hükme aykırı olarak dava konusu Yönetmelikte bu yönde bir sınırlama getirilmemesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. (…)” denildikten sonra “… Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrası ile genel müdür, eş değer ve/veya daha üst görevliler için bu görevlerde en az iki yıl çalışmış olma koşuluyla mesleki yeterlilik sınavından muaf tutulmalarına ilişkin hükme dava konusu Yönetmelikte de yer verilmesi olağan ise de, maddede belirtilen görevlerin genişletilmesi ve belirli bir süre kurumda belirtilen görevde çalışma koşulunu bertaraf edecek ve 7. maddede yer alan yabancı dil belgesi koşulunu da kaldıracak şekilde düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir. (…)denilebilmiştir. Danıştay’ın bu kararından sonra bir kez daha anlaşılan odur ki, uzun yıllar önce edinilmiş olan “yabancı dil” yeterlilik belgeleri ilânihaye geçerli olmayacaktır.

Karar için tıklayınız.

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa