• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

 

Sendikamız 16 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 6, 7/1, 12/e ve 19/2 hükümlerine yönelik olarak yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay huzurunda dava açtı.

Yayımlandığı günden itibaren Eğitim Camiasında infiale sebep olan Yönetmeliğin iptali için gerekli çalışmalar yapılarak hazırladığımız dava dilekçesinde, yurtdışı görevlere atanacaklar kapsamından öğretmenlerin çıkarılmış olması, Milli Eğitim Denetçilerine oranla İl Eğitim Denetmenleri yönünden hak kaybına sebep olacak ve eşitlik ilkesine aykırılık yaratacak nitelikte düzenlemelere yer verilmiş olması ve Yönetmeliğin dayanak Kanun maddeleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı bir düzenleme olarak ortaya çıktığı belirtilmiş, aynı yönde daha önce tesis edilen Yönetmelik hükümlerinin Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatılmış ve bu iptal kararları dikkate alınmaksızın aynı yönde hükümlere yer verilerek tesis edilen Yönetmeliğin idari yargı kararlarının etkisizleştiren bir düzenleme olduğu belirtilmiştir.

Dilekçede, iptali istenilen Yönetmelik hükümlerinin Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu da ayrıntılı bir biçimde açıklanmış ve öncelikle yürütmenin durdurulması talep edilmiştir.

 

 

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa