• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

Sendikamızca; 24 Mayıs 2014 Tarih ve 29009 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, alanda tartışma ve huzursuzluk yaratan bir düzenleme olarak gündeme oturan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğiyle ilgili olarak Danıştay nezdinde dava açtık.

Dava dilekçemizde;  

A)Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim  Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları  Yönetmeliği’nin 3.Maddesinde Yönetmeliğin 652  s.KHK’nın 17(4), 36, 37(7) ve 41(6, bir ve ikinci cümle) Maddelerine Dayalı Olarak Tesis Edildiği Belirtilmiş Olmakla, 652 s.KHK’nın Sözü Edilen Maddelerinin Anayasa’ya Aykırı  Olması Sebebiyle Bu Madde Hükümlerinin İptali İstemiyle Anayasa Mahkemesi’ne Başvurulması İstemi İle

B)Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim  Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları  Yönetmeliği’nin 5, 7, 10/1, 14/1-b, 17, 22/5,  36/1, 38/6, 40/1-8, 41/5, 42, 43, 44, 45/1, 46/1-b,  58/2-3 Maddeleri, 65/1’de Yer Verilen “ahlaki” İbaresi İle Maddenin 2. Fıkrasında Geçen “ahlaki” ve “veya müfettiş  raporu” İbareleri, 66.Maddede Yer Verilen “ile müfettişlikle  bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar” İbaresine, Geçici 2. Maddesinin 2. Fıkrası ve Geçici Madde 3’ün 1.  Fıkrasına Yönelik Yürütmenin Durdurulmasına ve Nihayette Belirtilen Yönetmelik Maddelerinin İptaline  Karar Verilmesi İstemi yer  almaktadır. Yukarı Geri Ana Sayfa