• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLİ EĞİTİM BAKANINA YAZILI İLETİ

Prof. Dr. Sayın Ömer DİNÇER

                Milli Eğitim Bakanı

 

Sayın Bakanım,                                                                        15/07/2011

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş hizmetlerini yürüten birimler arasında ciddi ve telafisi güç gelişmeler yaşanmaktadır. Kısaca arz etmek istiyorum.

Bakanlık müfettişlerimiz, genel seçimler sürecinde Kilis ve Aksaray İllerimizde eş zamanlı olarak Eğitim müfettişlerimizin yolluk ve yevmiye uygulaması ile ilgili geriye dönük beş yıllı kapsayan inceleme ve soruşturma başlatmışlar ve sonuç olarak haklarında; ön inceleme, mali teklif, disiplin cezası ile bu illerde çalışanların tamamı hakkında görevden alma teklifi getirmişlerdir.

Ayrıca; aynı uygulamanın seksenbir ilimizde de gerçekleştirilmesi için onay talebinde bulunmuşlardır.

Bilindiği gibi Eğitim Müfettişlerinin yolluk ve yevmiye uygulaması onlarca yıldan beri Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığının mevzuatları doğrultusunda, çeşitli birimlerin kontrolünden ve her iki yılda bir Sayıştay Denetçilerinin denetiminden geçerek yürümektedir.
           Ayrıca Bakanlık Müfettişleri de aynı denetimi yapmak konumundadırlar. Örnek: Aksaray İlimizde 2005 yılında genel denetim yapmışlar ve bu konuda herhangi bir yanlışlık bulamamışlardır. Ama 2011 yılında, 2005 yılını da içine alarak soruşturma yapmışlar ve teklif getirmişlerdir. Şu an 42 meslektaşımız ve ailesi diken üstünde görevden alınma endişesi içindedirler. Öte yandan seksenbir ilimizde görev yapan meslektaşlarımızda aynı beklenti nedeniyle huzursuzdurlar. Bu durum verimli çalışmayı da etkilemektedir.

          Bakanlık müfettişlerinin durup dururken kendiliklerinden böyle bir işe girişmelerinin altında yatan nedenlere bakıldığında;

          Hükümetimizin Teftiş Sistemini yeniden düzenleme ve aynı kurumda aynı işi yapan birden fazla denetim birimlerini tek çatı altında toplama politikasını en azından bizim Bakanlığımızda engelleme amacı taşıdığı izlenimini vermektedir. Bunu kanıtlayacak pek çok örnekler bilinmektedir.

 Sayın Bakanım,

Milli Eğitim Bakanlığında aynı işi yapan denetim birimleri arasında hiç bir şekilde koordinasyon bulunmamaktadır. Her birimin kendine göre yaklaşım ve yöntemleri mevcuttur. Bu birimler arasında işbirliği, destekleme, deneyim ve birikimlerinden yararlanma, bilgi transferi yoktur. Bunlara karşılık aralarında görev binişmesi,  görev çakışması, görev çekişmesi ve hatta görev çatışması hat safhadadır.
Soruna çözüm getirmek amacıyla 14, 15, 17 ve 18. Milli Eğitim Şuralarında önemli kararlar alınmıştır. Önceki Bakanlarımızdan bazıları da, dönemlerinde hazırlanan Teşkilat Yasa Tasarı Taslaklarında denetim birimlerini “Eğitim Müfettişliği” adı altında ve tek çatıda birleştirmişlerdi. 1992 yılında TBMM Araştırma Komisyon Raporunda da aynı sonuca varılmıştır. Eğitim Bilimcilerimizin görüşleri de bu yöndedir.

Bakanlığımızın mevcut denetim sisteminin yapı ve işleyişine yıllardır çözüm getirilemeyişi sonucu bugün durum kangren halini almıştır. Bakanlığımızda yaşanan bu çağdışı sürtüşme ülkemize ve eğitim ideallerimize yakışmamaktadır.


Sayın Bakanım,

Şu an Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan ve tarihte eşi benzeri görülmemiş olaya el koyarak hukuki, insani ve vicdani yönden izahı imkânsız girişimi durdurmanızı;

Kişisel ve mesleki taassupla hareket eden soruşturma olayında devletimizin imkânlarını çarçur edenleri değerlendirmeye almanızı;

Ülkemiz ve eğitim geleceğimiz adına, Milli Eğitim Bakanlığı denetim yapılanmasına el atarak, yıllardır boşa dönen çarkı durdurup, etkin, verimli, objektif ve ekonomik bir düzenlemeye acilen başlanması talimatı vermenizi bekliyoruz.

Bu ve daha ileri reformları yapmaya muktedir olduğunuzu biliyoruz. Saygılarıml

 Mehmet PINARDA

 Genel Başkan

 Yukarı Geri Ana Sayfa