• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İLE GÖRÜŞTÜK.

alt

 

Genel Başkanımız Mehmet PINARDAĞ başkanlığında Genel Sekreterimiz Nermin TAŞCIOĞLU ve Mali İşler Sekreterimiz Yusuf Ziya ACUN 28.12.2012 tarihinde saat 15.00 te Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Yapılan görüşmede  denetimin yeniden yapılandırılması için bakanlık nezdinde şimdiye kadar yapılan  çalışmalar değerlendirilirken Merkez Yönetim Kurulumuzca;

Sayın Bakana ;

Çok başlı denetim yapısı ve denetim birimleri arasındaki görev dağılımı kargaşası denetim birimleri arasında yetki ve görev çakışmasına sebebiyet verdiği, bu durumun çalışma barışının bozulmasına  neden olduğu,

Denetimlerde denetim birimleri arasında uygulama birliği  bulunmadığı,

İşlevsel olmayan denetim yaklaşımıyla denetimlere halen devam edildiği,

83 birimli bir denetim yapısıyla  ülke genelinde denetim elemanı kaynağının  dengeli  dağılımının, etkin ve verimli kullanımının sağlanmasının mümkün olmadığı, sistemin tıkanma noktasına geldiği,

Ve diğer mesleki sorunlarla ilgili  bilgiler somut örneklerle verilmiştir.

Ayrıca

Hizmet sınıfları, ek göstergeleri, eğitim durumları ve denetim evreni aynı olan denetim elemanları tek çatı altında toplanmalıdır. Denetim evreninin bütüncül bir yaklaşımla denetlenebilmesi, denetim kaynağının tek elden sevk ve idare edilebilecek şekilde, daha etkin ve kaliteli denetim hizmetinin sunulabilmesi nedeniyle  mevcut denetim sisteminin  yeniden yapılandırılması ve denetim hizmetini yürütecek personelin görevin gereklerine uygun bilgi, yetki ve ekipmanla donatılması için bakanlık nezdinde başlatılan çalışmalarının acilen ve öncelikli olarak tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Sayın Bakan; “ Denetim sisteminin sorunları ve çözüm önerine yönelik sendikamız görüşlerini önemsediğini, denetimin tek merkezden koordine edilmesi ve denetim birimlerinin aynı mevzuat doğrultusunda  rehberlik ve denetim hizmetlerini sunması gerektiğinin önemli olduğunu, denetim elemanlarının mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyulan gerekli eğitim çalışmalarının planlanarak yakın zamanda verileceğini,  sendikamız tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresinin eğitim denetimi alanında iyi bir eğitim fırsatı olduğunu bu nedenle  bakanlığında gerekli desteği vereceğini belirterek;  denetim sorunlarının çözülmesi için denetimin yeniden yapılanması  çalışmasını başlatıldığını ancak 4+4+4 sisteminin uygulamaya geçirilmesi için yoğun mesai harcandığından  yapılanma çalışmalarına   ara verilmek zorunda kalındığını ancak bu konudaki çalışmaları yeniden başlatarak yapılandırmayı gerçekleştireceğini”  ifade etmişlerdir. Yukarı Geri Ana Sayfa