• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SAYIN NABİ AVCI İLE GÖRÜŞTÜK

alt

 

Genel Başkanımız Mehmet PINARDAĞ başkanlığında Genel Sekreterimiz Nermin TAŞCIOĞLU ve Mali İşler Sekreterimiz Yusuf Ziya ACUN 05.03.2013 tarihinde saat 18.00’ te Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’yı ziyaret etmişlerdir. Ziyarette görevine yeni başlayan Sayın Bakana hayırlı olsun dilekleri sunulmuş ve ana hatlarıyla ;

81’i İllerde 2’si merkezde olmak üzere 83 birimli denetim yapısının, denetim birimleri arasında görev dağılımı kargaşasına neden olduğu, denetim birimleri arasında yetki ve görev çakışmasına sebebiyet verdiği,

Geleneksel, alışılmış müfettiş unvanı yerine getirilen denetçi/denetmen unvanlarının denetim elemanlarınca ve eğitim kamuoyunda kabul görmediği,

Denetim birimleri arasında uygulama birliğinin bulunmadığı,

İşlevsel olmayan denetim yöntemleriyle halen denetimlere devam edildiği,

Çok başlı denetim sistemiyle ülke genelinde denetim elemanı kaynağının dengeli dağılımı, etkin ve verimli kullanımının sağlanamadığı,

Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Denetmenleri ile ilgili alınan kararlar ve uygulamalar nedeniyle Eğitim Denetmenlerinin yorgun, mutsuz, geleceğinden umutsuz hale getirildiği, iş doyumu ve motivasyonu azalttığı,  

Denetim yapısının bu haliyle, etkin ve kaliteli denetim hizmetinin sunulmasına,  sistemin uyum içerisinde işletilmesine imkân vermediği, kaynak israfına ve çalışma barışının bozulmasına neden olduğu,

MEB denetim sistemi ve işleyişinden hizmeti alanlar gibi hizmeti verenlerin de memnun olmadığı,

Milli Eğitim Bakanlığı denetim birimlerinin tek çatı altında yeniden yapılanması ile ilgili olarak; şura kararları, Milli Eğitim Bakanlarının hazırladığı kanun tasarıları, eğitim bilimcilerin görüşleri, TBMM araştırma raporları, eğitim öğretim ve bilim iş kolundaki tüm sivil toplum kuruluşlarının olumlu görüş ve talepleri olmasına rağmen beklenen sonucun halen alınamadığı,

Sistemin tıkandığı,

Yılların, hatta onlarca yılın ihmali ile bugüne kadar gelen kronikleşmiş eğitim denetimi sistemi sorununun çözülmesi için; “Mevcut denetim birimlerini; tek çatı altında Eğitim Müfettişliği unvanıyla birleştirerek, merkeze bağlı,  12 çalışma merkezinde görevlendirilecek biçimde  yapılandıran  bir denetim sisteminin acilen kurulması” gerektiği ifade edilerek, Sayın Bakana  Milli Eğitim Bakanlığı denetim sisteminin mevcut yapısı ve iyileştirilmesine yönelik hazırladığımız  Ayrıntılı Rapor ile konuyla ilgili kanun tasarı taslağı sunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI;

Müfettiş kavramının arkasında bir tecrübenin, bir birikimin bir hatıranın olduğunu bu nedenle bu kurumun hafızasına, tecrübelerine yakışan çalışmaların yapılacağını, eleştirilerimizi, önerilerimizi dikkate alarak, sunduğumuz raporu inceleyip değerlendireceklerini ” söylemişlerdir.

altalt

altalt

http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=10071Yukarı Geri Ana Sayfa