• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MESLEKTAŞLARIMIZIN ATANMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN TESİS EDİLMESİ TALEBİMİZİ MEB’E BİLDİRDİK

Meslektaşlarımızın Atanma Sorunlarının Çözümü İçin Gerekli İşlemlerin Tesis Edilmesi Talebimizi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığımız 18.06/2012 tarih ve 2012/134 sayılı resmi yazı ile bildirdik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne)

İlgi    : a) 24.06.2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

b) 2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme Kılavuzu

24.06.2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin, illerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili 30. maddesinde “Müfettişlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanabilmesi bakımından, illerin müfettiş ihtiyacı, 250 personele bir müfettiş olacak şekilde her yıl atama ve yer değiştirme dönemi öncesinde makam onayı ile belirlenir.” denilmesine rağmen 2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme Kılavuzunun 2.1.maddesiyle atama yapılacak tüm iller için, mevcut il eğitim denetmeni ve personel sayısına göre ülke genelinde belirlenen %68.224 ihtiyaç karşılama oranı esas alınarak yönetmelik hükmüne aykırı bir uygulama yoluna gidilebilmiştir. Örneğin Yönetmeliğin 30 maddesine göre  Ankara İli’nin İl Eğitim Denetmeni ihtiyacı 300 olması gerekirken bu uygulama ile Ankara İli’nin İl Eğitim Denetmeni ihtiyacı 204 olarak belirlenmiştir. Bu durum, hem bu İl’e atanmak isteyen İl Eğitim Denetmenlerinin atanamamasına neden olmuş ve hem de yakın gelecek açısından yıl içerisinde bu İlde görev yapan İl Eğitim Denetmenlerinin çok fazla iş yükü ile çalışmasına neden olacaktır. Bunun yanında, gerçekleştirilen bu uygulama ile idarenin kendi koyduğu kurallara uymadığı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır ki, böylesi bir durumun benimsenmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Bulundukları hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirme  işlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce  15.06.2012 tarihinde yayınlanan İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo incelendiğinde

Birinci hizmet bölgesinde bulunan         12 ilden sadece 3’ünde

İkinci hizmet bölgesinde bulunan           15 ilden  sadece 3’ünde

Üçüncü  hizmet bölgesinde bulunan     23 ilden sadece 2’inde

Dördüncü hizmet bölgesinde bulunan   14 ilden sadece 1’inde

Beşinci  hizmet bölgesinde bulunan     16 ilden sadece 8’inde

İl Eğitim Denetmenine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayarak hatta bu sürelerin üzerinde de çalışarak  birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirmek için istekte bulunacak İl Eğitim Denetmenlerinin 50 İl yerine sadece 8 İl’e atanmaya ya da yıllarca çalıştığı ilde kalmaya zorlanması  hakkaniyete uygun değildir.

Meslektaşlarımız 2011 yılından itibaren atamalarla ilgili yaşadığı (Bir ilde 8 yıl çalışanların zorunlu atanması, sağlık durumu, eş durumu, öğrenim özrü atamalarının yapılmaması vb.) sorunlara ilaveten her yıl daha fazla sorunların katlanarak yaşanıyor ve yaşanacak olması sistemi tıkanma noktasına getirmiştir.

Gelecek yıl çok daha fazla sorunların yaşanmaması ve bulundukları hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini fazlasıyla tamamlayan İl Eğitim   Denetmenlerinin daha fazla mağdur edilmemeleri için, ihtiyaç olmadığından bahisle işlem tahsis edilmeyen illerin yeniden değerlendirilerek İl Eğitim Denetmenlerinin bu illere de atanmasının sağlanması hususunda gerekli işlemin tesis edilmesini saygıyla arz ederim.

Mehmet PINARDAĞ

Genel Başkan

 Yukarı Geri Ana Sayfa