• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Memurlar.net Haberini Tekzip Yazımız

Aşağıda yer verilen açıklamaları Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEMSEN) Yönetim Kurulu’na vekâleten Ülkemiz Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunuyoruz:

Sayın Yetkili,
Sitenizde 26 Mayıs 2016 tarihinde “MEB, denetim sistemini yeniden değiştiriyor” başlığı ile yayımlanan haberde TBMM’ne 23 Mayıs 2016 tarihinde sevk edilen “yeni kanun tasarısı” ile ilgili değerlendirmelerden yapıldıktan sonra “… Memurlar.net’e bilgi veren Bakanlık kaynakları, 3 bin Maarif Müfettişinin 860’nın paralel yapıya, 200’nün ise PKK’yla yakın olduğunun istihbarat raporlarına yansıdığı belirtilmektedir. Denetimin üçte birine denk gelen bu yapılanma nedeniyle paralel yapıya veya terör örgütlerine yakın dershane, okul gibi kurumlarla mücadele edilmediği ifade ediliyor.” denilebilmiş, ahlaken ve vicdanen kabul edilmesi mümkün olmayan, tüm Maarif Müfettişleri camiasını zan altında bırakan böylesi sözde bir habere sitenizde yer verilmesi derin bir üzüntü ile karşılanmıştır.

Sayın Yetkili,
Sözde haberinizin sözde kaynağı olarak “Bakanlık kaynakları” gibi muğlak bir kaynak işaret edilmiş ise de; haberinizin gerçek kaynağının Bakanlık kaynakları olmadığının en net göstergesi, Bakanlıkta böyle saçma sapan bir açıklama yaparak tüm Maarif Müfettişleri camiasını zan altında bırakacak denli sorumsuz bürokratların bulunamayacağı bilgisidir; aksinin kabulü aklın yıkımının da kabulü anlamına gelecektir. MEB’nda, Maarif Müfettişlerinin tamamını bölücü yıkıcı gibi suçlamalar ile zan altında bırakacak kerte denetim, teftiş ve rehberlik gibi hassas hizmetlerden bihaber bir bürokrat yoktur, buna inanmak da mümkün değildir; şayet bu tür haberlerle kamuoyu, böylesi sorumsuzların varlığına inandırılmak istenmekte ise, bu durumun savunulabilir bir tarafı da yoktur. Bir an için, böylesi bir bürokrat var ve bu bürokratın verdiği sözde bilgiler doğru ise, haberiniz üzerine Cumhuriyetin Savcılarının harekete geçmeleri, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı başlatmaları görevleri gereğidir. Sözünü ettiğiniz unsurlar bir camiadan ayıklanacak ise bunun yolu budur ve bunun yerine büyük bir camiayı topyekûn zan altında bırakıp bunun yaratacağı etkiden yararlanarak bir meslek grubunu lağvetmek üzere yasa yapmak değildir. Çıkarılacak yasa ile Maarif Müfettişlerinin tamamı Eğitim Uzmanı olacaksa, bu durumda, sözde haberinize göre 860 paralelci ile 200 pkk lı da eğitim uzmanı olarak görevlerine ve Devletten maaş almaya devam edeceklerdir (öyle mi?). Maarif Müfettişlerini paralel yapıya veya terör örgütlerine yakın dershane, okul gibi kurumlarla mücadele etmemekle suçlayan o derin MEB bürokratı (?), 860 paralelci ile 200 pkk lının eğitim uzmanı olarak Devletten maaş almaya devam etmelerini sağlayan yasa tasarısı için ne demektedirler; husus, merak konusudur.

Sayın Yetkili,
Kurulduğu günden bu yana Milli Eğitim sisteminin vazgeçilmez unsurlarından olan Maarif Müfettişlerinin, özlük haklarını, Devlet aygıtının olmazsa olmaz’ı sayılan teftiş mekanizmasının en nitelikli biçimde yürütülmesini herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin, büyük bir özveri ve şerefle savunan Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası, siteniz tarafından yayımlanan ve başkaca bir yayın organı tarafından da benimsenmeyen sözde haberiniz sebebiyle tüm Maarif Müfettişleri camiasının zan altında bırakılmasını akla, vicdana ve hukuka yapılan bir saldırı olarak kabul etmekte, benzeri nitelikte haberlerin yenilenmemesini temenni etmekte, Siteniz tarafından gerekli hassasiyetin gösterileceğini değerlendirmektedir. Bundan sonra daha özenli haberler yapmanız dileğiyle, yukarıdaki hususları ülkemiz kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyor, işbu açıklama metnini sitenizde yayımlamanızı saygıyla rica ediyoruz. 31/05/2016

                                                                                                                       Av. Ali ALTAY

                                                                                                                    TEM-SEN  VekiliYukarı Geri Ana Sayfa