• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MEB RAPORU: DENETİM ARAPSAÇI

 

MEB denetim sisteminin içinden çıkılamaz hale geldiğini Milli Eğitim Bakanlığı  kendi inceleme raporuyla da kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca, Müsteşarlık Makamının Ocak 2012 tarihli onayı ile dokuz ay süren bir çalışma sonrasında hazırlanan Eğitim Denetiminde Yeniden Yapılanma  raporunda  özet olarak;

Ø Milli Eğitim Bakanlığı denetim birimlerinin denetim evreni incelendiğinde;

İç denetim Birimi Başkanlığı, Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı ve İl Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarınca Milli Eğitim Bakanlığının  denetim iş ve işlemlerinin yürütüldüğü, denetim evreninde denetim birimlerinin birbiriyle ortak sorumluluklarının bulunduğu, çok başlı denetim yapısının ve denetim birimleri arasındaki görev dağılımı kargaşasının denetim birimleri arasında yetki ve görev çakışmasına sebebiyet verdiği, bu haliyle denetim yapısının kaynak israfına ve sistemin uyum içerisinde işletilememesine  neden olduğu,

Ø Denetimlerde uygulama birliğinin bulunmadığı,

Ø Mevcut denetim yaklaşımının işlevsel olmadığı,

Ø Denetim ve danışmanlık hizmetlerinde  yeni standartların belirlenmesi gerektiği,

Ø 2011-2012 Yılı Denetim Birimlerinin Performans Verilerinin aşağıdaki gibi olduğu;

ile ilgili durumlar tespit edilmiş olup,

Acilen ve öncelikle denetim hizmeti verilen birimlerle birlikte daha etkin ve kaliteli denetim hizmetinin nasıl verileceğihakkında çalışmalar yapılması gerektiği ifade edilmiştir

Doğaldır ki, bir idarede aynı kapsamdaki bir iş, birden fazla birim tarafından yürütülmez. Nasıl ki bir bakanlıkta üç İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü değil tek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü varsa, aynı şekilde bir bakanlıkta aynı alan ve birimlere hitap eden üç ayrı nitelikte 83 yerde yapılandırılmış denetim birimlerinden oluşan bir denetim yapısı da artık olmamalıdır.

Gerek defalarca sendikamız tarafından, gerekse bakanlığın kendi yapmış olduğu inceleme araştırma ve danışmanlık faaliyetleri raporunda acilen MEB Denetim Sisteminde Yeniden Yapılanmaya ihtiyaç olduğu belirtildiği halde soruna halen çözüm  üretilememiştir.

Eğitimin etkinliğini ve eğitim yönetiminin verimliliğini olumsuz etkileyen bu soruna Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER tarafından  en kısa zamanda artık  çözüm üretilmesini bekliyoruz.

 Yukarı Geri Ana Sayfa