• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MEB MÜSTEŞARI SAYIN DOÇ. DR. YUSUF TEKİN’İ ZİYARET ETTİK.

alt

Genel Başkanımız Mehmet PINARDAĞ başkanlığında Genel Sekreterimiz Nermin TAŞCIOĞLU  ve Mali İşler Sekreterimiz Yusuf Ziya ACUN 11.09.2013 tarihinde saat 18.00’ te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Yusuf TEKİN’i ziyaret etmişlerdir. Ziyarette görevine yeni başlayan sayın müsteşara hayırlı olsun dilekleri sunulmuş ve ana hatlarıyla ;

81’i İllerde 2’si merkezde olmak üzere 83 birimli denetim yapısının, denetim birimleri arasında görev dağılımı kargaşasına neden olduğu, denetim birimleri arasında yetki ve görev çakışmasına sebebiyet verdiği, denetim birimleri arasında uygulama birliğinin bulunmadığı,

Çok başlı denetim sistemiyle ülke genelinde denetim elemanı kaynağının dengeli dağılımı, etkin ve verimli kullanımının sağlanamadığı,

İşlevsel olmayan denetim yöntemleriyle halen denetimlere devam edildiği,

Denetim yapısının bu haliyle, etkin ve kaliteli denetim hizmetinin sunulmasına,  sistemin uyum içerisinde işletilmesine imkân vermediği, kaynak israfına ve çalışma barışının bozulmasına neden olduğu,

Geleneksel, alışılmış müfettiş unvanı yerine getirilen denetçi/denetmen unvanlarının denetim elemanlarınca ve eğitim kamuoyunda kabul görmediği,

Sistemin tıkandığı,

Milli Eğitim Bakanlığı denetim birimlerinin tek çatı altında yeniden yapılanması ile ilgili olarak; şura kararları, Milli Eğitim Bakanlarının hazırladığı kanun tasarıları, eğitim bilimcilerin görüşleri, TBMM araştırma raporları, eğitim öğretim ve bilim iş kolundaki tüm sivil toplum kuruluşlarının olumlu görüş ve talepleri olmasına rağmen beklenen sonucun halen alınamadığı,

Yılların, hatta onlarca yılın ihmali ile bugüne kadar gelen kronikleşmiş eğitim denetimi sistemi sorununun çözülmesi için; “Mevcut denetim birimlerini  tek çatı altında Eğitim Müfettişliği unvanıyla birleştirerek, merkeze bağlı,   çalışma merkezlerinde görevlendirilecek biçimde  yapılandıran  bir denetim sisteminin acilen kurulması” gerektiği ifade edilerek

 Milli Eğitim Bakanlığı denetim sisteminin mevcut yapısı, sorunları ve çözüm önerilerini içeren sendikamızca hazırlanan ayrıntılı bir rapor  sunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Yusuf TEKİN;

“Milli Eğitim Bakanlığı denetim sistemindeki en büyük sorunun iki başlı denetim yapılandırılmasından kaynaklandığını, çok başlı denetim yapılanmasını doğru bulmadığını bu nedenle denetim sisteminin yeniden yapılandırılması ve Denetçi/Denetmen kavramları yerine Müfettiş kavramının yeniden kullanılması için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacaklarını” ifade etmişlerdir.Yukarı Geri Ana Sayfa