• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Maarif Müfettişleriyle İlgili Kanun Maddeleri Anayasa Mahkemesi Gündeminde

02.12.2017 Tarihli Ve 6764 Sayılı  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Maarif Müfettişlerini ilgilendiren bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 130 Milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesine gidildi.

Kanunun;

 • 6. Maddesiyle değiştirilen  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “Maarif Müfettişleri” ibareleri “Bakanlık Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmesi” ifadesi
 •  9. Maddesiyle değiştirilen  “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin 2 fıkrasının b bendindekiYapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.” İfadesi ile

6. fıkrasınınBaşkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir” şeklindeki ikinci cümlesi

        C-13. maddesiyle  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici            

12. Maddenin  1. Fıkrasının b bendinin birinci cümlesinde yer alan    “Maarif   

Müfettişleri illerde il müdürüne…”,”… il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar”   ibareleri ile

2. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Şube Müdürü ve üssü kadrolarda fiilen çalışanlar ve….”,”….yapılacak Mülakatta başarılı olanlar…” ibarelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmiş olup

Anayasa Mahkemesi 9 şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09:30’da yapılacak toplantı gündemin de iptallerle ilgili ilk görüşmesini yapacaktır.Yukarı Geri Ana Sayfa