• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Kongre Rüzgarımız Bu Yıl Egeden Esti

Bu yıl uluslararası boyut kazanan 7. Eğitim Denetimi Kongresi 20-22 mayıs 2015 tarihlerinde İzmir Selçuk’ta gerçekleştirildi.

Yurtiçinden ve yurtdışından akademisyenlerin ve uygulayıcıların bir araya geldiği ve Eğitim Denetimine yeni ufuklar açan Kongrenin açış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Sayın Nermin TAŞCIOĞLU konuşmasında;

kongre izmir 8

“Değerli misafirler ;

UluslararasıEğitim ve Denetim Kongresini sadece Türkiye’nin değil, dünyanın incisi güzel İzmir ve onun içinde barındırdığı Ülkemizin seçkin Eğitim Kurumları kategorisinde yer alan 9 Eylül Üniversitesinde gerçekleştirmek üzere bir araya gelen Eğitim Sevdalılarını, en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Edirne’den Van’a uzanan vatan topraklarından hiç düşünmeden hiç üşenmeden yola düşüp, ülkemizin ve insanımızın geleceği olan eğitim sektörüne katkı sunmaya kendini adamış değerli eğitimcilerimiz,

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden teşrifle Kongremizi onurlandıran değerli SICI üyesi konuklarımız,

İzmir ve çevre illerden gelerek aramıza katılan değerli meslektaşlarımız,

Sivil Toplum kuruluşlarının ve basınımızın değerli temsilcileri,

Sizlere şahsım ve Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası adına hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum.

TEM-SEN olarak, hiç bir siyasi, ideolojik amaç gütmeden sadece eğitim ve denetim alanına hizmet  etmek için  yola çıktık. Çıktığımız bu yolda sonuna kadar yılmadan yorulmadan yürümeye söz verdik, aynı heyecanla yürüyoruz ve büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki bu yolda yalnız değiliz. Üniversitelerimiz kapılarını sonuna kadar açmış, hocalarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz el ele vermiş, bu yolda aydınlık bir fener oluşturmuşlardır.

Aralıksız yedi yıl amacından ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden ve hatta giderek artan bir yükselişle kamuoyu nezdinde hak ettiği yeri bulan kongremiz, Ülkemiz şartlarına ve ihtiyaçlarına  uygunluğu yanında, gelişmiş ülkelerden geri kalmayan ille de çağdaş eğitim ve denetim sisteminin oluşturulması ve hayata geçirilmesi için ciddi arayış içindedir. Kongremizin gördüğü ilgiye bakıldığında, belli ki bir ihtiyaca cevap vermiş ve gerekli vizeyi almıştır diyebilirim.

Hiç şüphe yoktur ki,  bu yolda elde edilen başarının baş aktörleri, işin başından beri

bu etkinlikte rol almış olan Eğitim Bilimcilerimiz ile davasından hiç vazgeçmeyen müfettişlerimizdir.

Başka bir deyişle; Akademisyenlerimiz ve uygulayıcılarımızın işbirliği ve dayanışmasıdır.

Değerli Eğitimciler, hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz ki,

Küresel gelişmeler ve buna paralel olarak yaşanan değişim sürecinde adeta dijitalleşen İnsanlarımız artık birbirleriyle konuşmuyorlar, yazışıyorlar kısaltılmış kelimelerle…. Sadece çocuklar ve gençler değil, büyüklerde birbirleriyle ilgilenmez oldu.

Televizyonla başlayan aile içi kopukluk şimdi akıllı telefona kaymış durumdadır.  Aile içinde dahi iletişim, sevgi, işbirliği dayanışma ve güven ortamı yok olma yoluna girmişse toplum için tehlike çanları çoktan çalmaya başlamıştır.

Toplumun ve Ülkenin geleceğinden doğrudan sorumlu eğitimciler olarak şapkamızı önümüze koyarak bakalım,

 *İnsanlarımız, kendi içinde mutlu mu, kendi kendisiyle barışık mı, aile fertlerine, komşularına, diğer insanlara, hayvanlara, doğaya iyi davranıyor mu?

*İnsanlarımız, kendilerinin ve çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma bilgi ve becerisine sahip mi? Alkol ve uyuşturucunun yıkıcı tehlikelerinin farkında mı?

*İnsanlarımız, evlenmenin ve gerektiğinde ayrılmanın doğal bir olgu olduğunun, ayrılmaları halinde eski eşinin de kendi hayatını yaşama hakkına sahip olduğunun bilincinde mi?

*İnsanlarımız, Vatan ve Millet sevgisi,  milli birlik ve bütünlük bilinci, birlikte yaşama ve güçlü ama hoş görü sahibi olma konularında asgari müşterekte birleşebiliyorlar mı?

*Atatürk’ün; “ Milli Eğitim Programımızın ve Milli Eğitim Siyasetimizin temel taşı cahilliğin yok edilmesidir” hedefi tam olarak gerçekleştirebildi mi?

Bu ve benzeri sorulara olumlu cevap veremiyorsak yeniden düşünmek, çözüm yolları aramak ve bulmak zorundayız. Çünkü biz eğitimciyiz. Ülkeyi yönetenleri de yukarıda saydığım davranışları gösterenleri de yetiştirenleriz. O halde sorunun kaynağına inmek, teşhisi doğru koymak ve tedavisini de doğru yapmak bize düşüyor. Belki de doğru teşhis ve tedavi ayrıntılarda gizlidir. Bu maksatla

Özele indiğimizde.

Eğitimi denetlemekle görevli birimlere düşen görev ve sorumluluklar belki de en önemli boyutu teşkil ediyor.

Gelinen süreçte, eğitim denetiminin etkin ve toplumun geleceğine yönelik olumlu ve verimli işletilip işletilmediğinin çok ciddi biçimde tartışılması gerektiği kanaatindeyiz.  Yetişmiş üç bin eğitim müfettişinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden alınarak okul binalarının fiziki bakımı ve soruşturma işlerinde kullanılmasının izahı mümkün değildir. Bu uygulama bir israfın ötesinde görevin yerinde ve gereği gibi kullanıp kullanılmaması meselesidir.

Eğitim Müfettişinin eğitim işini yapmaya çalışan öğretmenlerimizden ve eğitilmek amacıyla bir sınıfta toplanmış olan öğrencilerimizden uzak tutulmasının bilimsel bir açıklamasının olması gerekir.

Ben yaptım oldu mantığı içinde bulunduğumuz çağın şartlarına uygun düşmemektedir. Geleceğimizin garantisi çocuklarımızın nasıl yetiştirildiğinden habersiz bir gidişin nereye varacağını tahmin etmek zor değil. Ülkenin ve insanın geleceğini tesadüflere terk etmek kabul edilir bir yaklaşım olamaz.

Sınıf ziyaretlerinin yapılmadığı bir ülke yoktur. Deneyen ülkelerde yanlışlığını fark ederek hatadan dönmüşlerdir.

Ülkemizdeki bu uygulama hatadır ve bu hatada ısrar etmek gaflet değilse kötü maksattır diye düşünülebilir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak TEM-SEN, Üniversitelerimizle ve Eğitim Bilimcilerimizle el ele, kol kola yürüttüğü çalışmalarla

kısa zamanda önemli gelişmelere imza atmayı başarmıştır. Öncelikle denetim elemanlarının kadro, ek gösterge, hizmet sınıfı, mesleki unvan ve benzeri sorunlarını hallederek alanda hizmet veren birimlerin tek çatı altında birleştirilmesini sağlamıştır.

Böylece denetim görev ve sorumluluğunu üstlenen birimin alt yapı sorunları belli ölçüde çözülmüştür.

Sıra,

Çağdaş ölçüler esas alınarak,  denetim sistemimizin geliştirilmesine, bu çerçevede bilimsel çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine,

Eğitimde çağdaş kaliteyi yakalamak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim elamanlarımızın yetiştirilmesine gelmiştir.

Biliyoruz ki eğitim canlı bir yapıdır, gelişim ve sorunları devamlıdır. O halde takibi de sürekli olacaktır.

Bizlerde bunun için varız.

Kongremizin hedefi en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu aramaktır.

Kongremize katılan ve katkı sağlayan tüm eğitim aşıklarına tşekkür ediyorum.

Gelecek yıl bir başka ilimizde bir başka üniversitemizde buluşmak üzere Sevgi ve saygılarımı sunuyor, Kongremizin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Kongrede beş konferans, iki panel, bir çalıştayın yanısıra yüze yakın bildiri sunuldu. Kongre sosyal programı çerçevesinde Efes ve Meryem Ana’ya gezi düzenlendi.

http://www.uedk.org/images/dosyalar/izmir_kongre_programi.pdf

Kongre sonunda başkanlığını Prof.Dr. Feyzi ULUĞ’un yaptığı değerlendirme oturumuna katılarak  konuşma yapan Genel Başkanımız Nermin TAŞCIOĞLU;

zmir kongre 2

“Çok değerli başkanım, çok değerli katılımcılar ;

7.Uluslararası Eğitim Denetimi Kongremiz bundan öncekiler gibi yine dopdolu,yine heyecanlı , yine vrimli geçmiştir. Bu güzel nezih ortamda çok anlamlı konferanslar, sunular gerçekleştirildi. Eminim ki bu çalışmaların yarınlarda önemli yansımaları, sonuçları olacak. Bunu neye dayanarak söylüyorum. Bundan önce gerçekleştirilen altı kongrenin öyle inanılmaz sonuçları olmuştur ki. hiçbir Bakanlıkta , denetim sistemi kısa süre içinde böyle değişime/gelişime uğramamıştır. Bilimsel çalışmaların yanlış sistem ve uygulamaları nasıl sarstığı işte bu kongreler ile net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Bilimin,bilimselliğin, iradenin ve mücadelenin önünde hiçbir yanlış sistem yada uygulama direnemez.

Sizlerle birlikte ortak geleceğimiz için ortaya koyduğumuz bilimsel yürüyüşümüz el ele kol kola periyodik olarak devam edecektir. Markalaşan Kongremizin 8.’sinin hangi içeriklerle,nerede,ne zaman yapılacağını şimdiden düşünmeye başladık. bu konuda akademisyenlerimizin ve meslektaşlarımızın önerilerini de bekliyoruz. Değerlendirmemizi buna göre yapacağız.

Bir söz vardır.” Büyük İş Küçük Olmaz” diye. Kongremizin nezih bir ortamda tamamen bilimsel düzeyde geçmesi ve nezaket ortamının hakim olduğu bir süreç içinde tamamlanması için çaba sarfettik. Bir hatamız olduysa affınızı, hoşgörünüzü bekliyor; bir başka İlde bir başka üniversite ile buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımcıların Kongre hakkındaki değerlendirmelerinden sonra 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongremiz sona erdi………



Yukarı Geri Ana Sayfa