• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
KANUN İLE YÖNETMELİK ÇIKMAZINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA KAYBOLAN MÜFETTİŞLİK MESLEĞİ

Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 Sayılı Kanun ile;

Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini,

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini,

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri,

Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak görevi Rehberlik ve Denetim Başkanlığına verilmiştir.

Bu maddelerle merkezi yapıda bir denetim birimi tanımlanarak, Maarif Müfettişlerinin ülke genelinde denetim yapması  öngörülmüşken;

Kanun sonrasında alel acele hazırlanan Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmelik taslağında;

Milli Eğitim Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı sembolik bir birim haline getirilmiş,

Rehberlik ve Denetim Başkanlığına kanunla verilen yetkiler tamamen vali ve il milli eğitim müdürüne devredilmiş,

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına bakan, müsteşar, başkan, vali, il millî eğitim müdürü ve maarif müfettişleri başkanının dışında hiç kimse görev, emir ve talimat veremez denildiğinden yetkinin kimde olduğu belirsiz hale getirilmiş,

Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca yapılması gereken özel ve ayrı nitelikler gerektiren, profesyonel bir kariyer mesleği olan Maarif Müfettişlerinin  seçme ,meslek içinde yetiştirilme, yer değiştirme vb iş ve işlemleri ile ilgili birçok görev İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne devredilmiş,

Başkanlığa sadece denetim rehberlerin ve  yıllık denetim planlarının hazırlanması  görevi verilmiş, bu bir kere hazırlanıp üç beş yılda bir daha güncellenmesi yapılacak denetim rehberlerin  ve  denetim planlarının hazırlanması iş ve işlemlerini içeren görev için  başkanlıkta bir başkan, daire başkanları , yeter sayıda (beş olur on olur) başkan yardımcısı, eğitim uzmanları, şube müdürleri ve büro elemanları istihdam edilmiştir.

Yönetmelikle yapılan düzenlemeyle Maarif Müfettişlerinin İl Milli Eğitim Müdürü emrinde astlık üstlük ilişkisiyle çalıştırılacak olması  kanunun ruhuna aykırıdır .

Denetim elemanlarının tamamı taşra birimi amirlerine zimmetlenmiş iken Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatı nasıl denetlenecektir. Bu yönetmelik Taslağı ile Bakanlıığın merkez ve yurt dışı teşkilatının denetimi fiili olarak bitirilmiştir.

Yetkinin kimde olduğunun belirsiz olduğu düzenlemeler kargaşaya neden olacağı gibi bürokrasiyi artırıcı bir çok iş ve işleme sebebiyet verecektir. Etkin ve verimli bir denetim hizmeti sunulamayacaktır.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığına verilen denetim rehberlerinin ve üç yıllık denetim planlarının hazırlanması  için Başkanlıkta başkan, daire başkanları , yeter sayıda başkan yardımcısı, eğitim uzmanı, şube müdürleri ve büro elemanları istihdam etmek kamu kaynaklarının israf edilmesine  sebebiyet verecektir.

Yine bu yönetmelik taslağı merkeze bağlı taşra teşkilatı şeklinde yapılanan Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği vb gibi mevzuatlar esas alınarak hazırlanması daha uygun ve yerinde olabilecekken, kullanım süresi çoktan bitmiş Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin kötü bir taklidi olarak hazırlanmış olması doğru olmamıştır.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği bu haliyle Milli Eğitim Bakanlığı  eğitim ve denetim sistemine hiçbir katkı sağlamayacak, geçmişten günümüze kadar her yıl büyüyerek bir çığ haline gelen sorunları çözmek şurda dursun  daha da fazlalaşmasına, mevcut durumun içinden çıkılamaz karmaşık bir hal almasına neden olacaktır

Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, iyileştirilmesi için aksaklıkların tespit edilerek çözüm üretilebilmesi gerekmektedir. Burada  en önemli rol denetim sistemine düşmektedir. Zaman denetim sisteminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi için yeni, modern ve orjinal adımların atılma zamanıdır.

Bu nedenle

Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin, siyasal baskılardan uzak, profesyonelce, objektif ve  tarafsız olarak yapabilmesi için; 

Maarif Müfettişlerinin İl Milli Eğitim Müdürü emrinde astlık üstlük ilişkisiyle çalışmasını sağlayan düzenlemeler yerine Maarif Müfettişlerinin Rehberlik ve Denetim Başkanlığıyla   astlık üstlük ilişkisiyle çalışmasını sağlayan düzenlemeler getirilmelidir.

Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcılarıyla ilgili iş ve işlemlerin tümünün Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler getirilmelidir.

Aksi takdirde 6528 sayılı Kanunun ruhuna aykırı uygulamalar söz konusu olacak, uygulama sürecinde sorunlar yaşanacak ve bakanlık açılacak sayısız davalara muhatap kılınacaktır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 Yukarı Geri Ana Sayfa