• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
KABUL EDİLEMEZ EK ÖDEME ORANLARI

Kamuoyundan; İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılarına verilecek ek ödeme oranları konusunda Maliye Bakanlığının görüşünün Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildiği ve henüz resmi olarak açıklaması yapılmayan bilgilere göre İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılarına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından % 170 oranında ek ödeme teklif edilirken; Maliye Bakanlığı’nca Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehirler ve diğer illerde çalışmaya göre  % 105 ile % 140 oranı arasında ek ödeme verilmesi uygun görüldüğü bilgisine ulaşılmıştır.

                652 sayılı KHK’nin 42’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  ; “Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta  oldukları toplam  ödeme  tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.” hükmüne göre

            Maliye Bakanlığı’nın Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, büyükşehirler ve diğer illerde çalışma olmak üzere üçlü bir ayrım yaparak, aynı şartlar altında aynı işi yapanlar arasında ayrıma giden, anayasanın eşitlik ilkesiyle eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olarak belirlenen, meslektaşlarımızın beklentilerini karşılamayan, camiamızı hayal kırıklığına uğratan, iç çalışma barışını bozacak olan   ek ödeme oranlarını TEM-SEN olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Hangi ilde olursa olsun yaptığı görevin önem ve güçlüğü aynı olan, yıllarca çok düşük maaşla çalışan üzerine düşen fedakarlığı da şimdiye kadar esirgemeyen İl Eğitim Denetmen ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısına uygulanan illerarası farklı ek ödeme oranı uygulanması adil olmayacak olup, hakkaniyet, eşitlik ve adalet ilkesine aykırı bir durum yaratacaktır.

 

Sayın Bakanımızdan; diğer personellerle aralarında oluşan ücret dengesizliğinin yok edilebilmesi ve mağduriyetlerinin giderilebilmesi için, İl Eğitim Denetmen ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılarına,  illerarası farklılıkları ortadan kaldırarak, Bakanlığımızda aynı işi yapan diğer denetim elemanlarına uygun görülen oranda  ek ödeme  yapılmasını sağlamalarını   talep ediyoruz.

 

Talebimiz Milli Eğitim Bakanımıza ve Müsteşarımıza resmi yazı ile  iletilmiştir.Yukarı Geri Ana Sayfa