MERKEZİ YÖNETİM KURULU

     
Dr. İlhami SARIÇAM - Genel Başkan

Yozgat’ın Akdağmadeni Davulbaz köyünde 02.05.1970 tarihinde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokul ve lise öğrenimini Akdağmadeni Lisesi’nde tamamladı. Sınıf Öğretmenliği bölümünü Kastamonu Eğitim Fakültesinde okudu. Öğretmenlik mesleğine 1994 yılında Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde başladı. Tekrar üniversite sınavına girerek Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği bölümüne 1997 yılında başladı ve 2001 yılında tamamladı. Okul müdürlüğü sınavını kazanarak beş yıl Ankara Altındağ Kaşgarlı Mahmut İlköğretim okulunda müdürlük yaptı. Okul müdürlüğü döneminde, Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi ve Planlaması bölümünde Yüksek Lisansını 2004 yılında tamamladı. İlköğretim müfettiş yardımcılığı sınavını 2007 yılında kazanarak Batman İline atandı. TEM-SEN AR-GE Biriminde çalışırken dergilerde eğitim ve denetim ile ilgili fıkra türü yazılar yazmaya başladı. Çalıştığı İllerde hazırlamış olduğum araştırmaları TEM-SEN’in düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası kongrelerde sundu. Mesleki hayatına 2011 yılında Aksaray ilinde devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 2014-2017 yılları arasında çalıştı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 2017 yılında müfettiş olarak tekrar çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde ikinci yüksek lisansını yaptı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında 2019 yılında Doktoraya başladı. Doktora çalışmasını 10 Mart 2023 tarihinde tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Mesleki olarak okul, ilçe, il, bakanlık düzeyinde çeşitli kurslar ve seminerler aldı. Bakanlık formatörü olarak ülkemiz genelinde seminerler verdi. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri, kitap bölümleri yayınladı. Makale, kitap bölümü ve kitap çalışmaları devam etmektedir. Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) 2022 yılı Temmuz ayında yapılan 7. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Merkez Yönetim Kurulunun oy birliği ile TEM-SEN Genel Başkanı görevine getirildi. Evli, biri kız biri erkek iki çocuk babasıdır.


      
AHMET EKİNCİ  
21.05.1969 yılında Ardahan’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ardahan’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdim ve 1991 yılında mezun oldum. 1992 yılında ilk atama Ağrı’da sınıf Öğretmeni olarak 3 yıl görev yaptıktan sonra, Ardahan’a tayin olundum ve burada Tarih branşına geçerek, Ardahan İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesinde müdür yardımcılığı ve müdür baş yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2000 yılında Van’a tayin oldum. Van’da Vali Haydar Bey Anadolu Lisesinde 7 yıl okul müdürü olarak görev yaptım. Bakanlığın açtığı İlköğretim Müfettişliği sınavını kazanarak Şırnak’a İlköğretim Müfettişi olarak atandım ve burada 3 yıl görev yaptıktan sonra Ankara’ya atamam yapıldı. Halen Ankara’da Eğitim Müfettişi olarak görevime devam etmekteyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Önlisans ile Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programlarını tamamladım. Temsen 7.olağan genel kurulunda yapılan seçim sonucunda Temsen Merkez Yönetim Kuruluna seçildim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

      
OSMAN ŞAHİN  
1964 Havza/ Samsun doğumlu. Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu – Sınıf Öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi -İktisat Bölümü ön lisans programı ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda lisans, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarını tamamladı. Sınıf öğretmenliği, okul yöneticiliği, eğitim müfettişleri teftiş kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen birçok eğitim programlarında öğretim görevlisi olarak yer aldı. TEM-SEN’in 6. Olağan Genel Kurulu’nda denetim kurulu üyeliğine, 7.Olağan Genel Kurulu’nda ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
TPL_BACKTOTOP