Değerli arkadaşlar, 
TEMSEN Merkez Yönetim Kurulu olarak, dün TBMM’nde Milli Eğitim Komisyon Başkanı Emrullah İŞLER ve Komisyon sözcüsü Orhan ERDEM ile bir dizi görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde; eğitim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi çerçevesinde kamuda çalışan diğer müfettişlere tanınan özlük hakların bizlere de verilmesi amacıyla destek talep ettik. Eğitim Müfettişlerine TAMİNATLAR üzerinden özlük haklarının iyileştirilmesi yönündeki 657 sayılı kanunda değişikliği içeren YASA TEKLİFİ örneğimizi kendilerine sunduk.  Kendileri, Bakanlıktan böyle bir yasa teklifi gelmesi halinde, destek vereceklerini ve haklı taleplerimiz doğrultusunda gereğini yapacaklarını belirttiler. Bu süreçte bazı milletvekillerini de makamlarında ziyaret ettik. Teftiş Kurulu Başkanı Metin ÇAKIR ile ikinci kez görüşerek taleplerimizi bir kez daha tekrarladık. Kendisi talimat gelmesi halinde her türlü girişimi başlatacağını, müfettişlerin yaşamakta oldukları mağduriyetlerin giderilmesine çalıştığını belirtti.  Girişimlerimizden sonuç alınması bakımından, MEB Bakan Yardımcısı Sadri ŞENSOY, Danıştay Üyesi İbrahim ER ve sayın bakanımızdan randevu talep etmiş bulunduk. Amacımız, Eğitim Müfettişlerine 657 sayılı DMK’da yer alan TAZMİNATLARIN bir yasa değişikliği ile verilmesi ve özlük haklarındaki haksızlığın giderilmesidir. Sonuç alıncaya kadar çabalarımızı devam ettirmektir.
Bu vesileyle herkese saygı ve selamlar……..

TPL_BACKTOTOP