• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
İL TEMSİLCİLİKLERİMİZİN OLUŞTURULMASI

        

 

 

        

     Değerli İl Temsilcilerimiz/üyelerimiz;

       24.06.2011 tarihinde çıkarılan EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ’nin Yer değiştirmelerle ilgili maddeleri gereğince (Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapan Eğitim Müfettişlerinin  yer değiştirmeleri, Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlayanların yer değiştirmesi, isteğe bağlı yer değiştirilme vb) birçok eğitim müfettişinin yerleri değiştirilmiştir.

Bu yer değiştirme işlemleri sonucunda birçok İl Temsilcimizin başka illere atanmaları nedeniyle bazı illerimizde  İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi kalmamış yada azalomıştır. İllerimizde  sendikal faaliyetlerimizin  yürütülebilmesi için ACİLEN İl Temsilciliği Yönetim Kurulunun oluşturulması gerekmektedir.

1-İl Temsilciliği Yönetim Kurulundaki üye sayısında (Başkan,Yazman, Sayman) değişiklik olmayan illerimizde seçime gitmeye gerek yoktur.

2- İl Temsilciliği Yönetim Kurulundaki üye sayısı 2 ve  daha az sayıya  düşmüş ve önceden yedek üye belirlenmişse yedek üyenin göreve çağrılması şeklinde işlem yapılarak İl Temsilciliği Yönetim Kurulunun oluşturulması sağlanacaktır. 

3-İl Temsilciliği Yönetim Kurulundaki üye sayısı 2’nin altına  düşmüş ve önceden yedek üye belirlenmemişse veya hiç yönetim kurulu üyesi kalmamışsa ACİLEN Seçime gidip İl temsilciliği Yönetim Kurulunun oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle Mevcut İl Temsilciliği  Yönetim Kurulu üyesi, yoksa üyelerimizde biri aşağıda açıklanan esaslar doğrultusunda gerekli seçimlerin 30 Aralık 2011 tarihine kadar yapılarak yeni İl Temsilciliği Yönetim Kurulunun isim, telefon, e-posta adresleri ile temsilcinin resminin Genel Merkezimize bildirilmesi gerekmektedir.

 

Temsilci seçimlerinin zamanında ve huzur içerisinde yapılması ve sonucun Genel Merkezimize gönderilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesini diler, tüm değerli üyelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

                                                                                   Mehmet PINARDAĞ

                                                                                       Genel Başkan

 

İl Temsilciliği Seçimi İçin Yapılacak İşlemler

 

1. Varsa Mevcut İl Temsilciliği  Yönetim Kurulu üyesi, yoksa üyelerimizde biri Temsilcilik seçimi için; tarih, yer ve saat belirterek karar alır. Karar gereği toplantı gündemini oluşturur ve gündemle beraber tarih, yer ve saati en az 15 gün önce tüm üyelere yerel olanaklarla duyurur. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacağı da belirtilir.

2. Tem-Sen İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı (sendika üyelerimizden biri)  İlin Valiliğine seçim yapılacağını, seçime katılacak üyelerin listesiyle birlikte bir yazıyla bildirilir.

3. İl Temsilciliği Genel Kurulunda önce seçim divanı oluşturulur ve seçim işi bu divan tarafından gerçekleştirilir. (Genel Kurulu Seçim Yönetmeliğinin 17. maddesine göre divanda görev alan müfettiş temsilcilik yönetim kuruluna seçilemez.) İl Temsilciliği Genel Kuruluna, TEM-SEN’ e üye olan meslektaşlarımız katılır. Temsilcilik seçimi, gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. En fazla oy alan 3 üye İl Temsilciliği Yönetim Kuruluna seçilmiş olur. Seçimden sonra İl Temsilciliği Yönetim Kurulu en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır, Başkan, Yazman ve Sayman olarak işbölümü yapar. Seçimi takip eden 15 gün içinde, seçilenlerin görevi, adı soyadı, telefonu, e-postası ve birer resmi Genel Merkeze gönderilir.

4. Mevcut Temsilciler ve daha önce temsilcilik yapmış olanlar da yeni dönem seçimlerine katılabilirler.

5. İl Temsilciliği Genel Kurulunun yapılmasından sonra en geç 15 gün içinde yönetim kuruluna seçilenlerin kimlik bilgileri, ikametgâh belgeleri, iş yeri belgeleri ve onaylı nüfus cüzdan örnekleri bir dilekçe ekinde İlin Valiliğine verilir.

 

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa