• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ AVANS ŞEKLİNDE ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

Sendikamızca Ön Ödeme Usûl ve Esasları Hakkındaki  Yönetmelik çerçevesinde İl Eğitim Denetmen ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılarına geçici görev yolluklarının avans şeklinde verilmesi için bu güne kadar bir çok girişimde bulunulmuş, son olarak ta  Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben  yazılan 23.01.2013 tarih ve 2013/9 sayılı resmi yazımızla  bu talebimizi yinelemiştik.

Bu mücadelerimiz sonunda meslektaşlarımıza 2013 Nisan Ayından itibaren geçici görev yollukları avans şeklinde ödenmeye başlayacaktır.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı aşağıdadır.

 altYukarı Geri Ana Sayfa