• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
EK ÖDEME ORANLARI YARGIYA TAŞINACAK

            652 sayılı KHK’nin 42’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  ; “Ek ödemenin oranı ile usul ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta  oldukları toplam  ödeme  tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.” Hükmü uyarınca düzenlenen ve Maliye Bakanlığı’nında uygun görüşü alınan “Milli Eğitim Bakanlığı Personeline yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul Ve Esaslar” ile bu kapsamda yapılacak ek ödeme oranlarının  belirlendiği ek ödeme cetveline göre

            İl Eğitim Denetmen ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılarına; Bakanlığımızda aynı işi yapan diğer denetim elemanlarına uygun görülen   ek ödeme  oranından çok farklı , Ankara-İstanbul-İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehirler ve Diğer İllerde çalışma olmak üzere üçlü ve derecelere göre bir ayrım yaparak, aynı şartlar altında aynı işi yapanlar arasında ayrıma giden, anayasanın eşitlik ilkesiyle, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olarak belirlenen, meslektaşlarımızın beklentilerini karşılamayan,  iç çalışma barışını bozacak olan,% 105 ile % 140 oranı arasındaki kabul edilemez ek ödeme oranları ile ilgili hukuki yollara başvuracağız. Konuyla ilgili dava dilekçesi avukatımızca hazırlanmakta olup en kısa zamanda dava edilecektir.Yukarı Geri Ana Sayfa