• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SENDİKAMIZ DAVA AÇTI

Değerli Meslektaşlarım,

5984 sayılı Yasanın yayınlanmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesinin ardından  Yasaya dayalı olarak hazırlanan  EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ 24.06.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bizim için yönetmelik maddelerinin hepsi önemliydi. Sendikamız söz konusu Yönetmeliğin hazırlanması ve görüşülmesi sırasında Bakanlığımızın daveti üzerine hemen her aşamasında bulunmuş, yazılı ve sözlü olarak görüşlerini ve düşüncelerini hem Bakanlık hem de Başbakanlık nezdinde dile getirmiş ve bu girişimlerin sonucunda  görev alanı, 5 ve 4. Bölge hizmeti yapan meslektaşlarımızın çalışma sürelerinin azaltılması, adaylık süresinin bölge hizmetine dahil tutulması , eş durumu, öğrenim hakları, sağlık durumları, görev alanları, Eğitim Müfettişleri Başkanları Toplantısı  gibi birçok konunun  yönetmelikte yer bulmasını sağlamıştır.

Yönetmelik taslağında baştan beri yer alan bir başka ve en önemli husus ise “Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapan Eğitim Müfettişlerinin  yer değiştirmeleri” idi. İlk bakışta gerekli ya da yararlı gibi görünen bu düşünce   iyi irdelendiğinde, gerekçe olarak ileri sürülen 8 yıl gibi bir sürede ilişkilerin bozulduğu, verimin düştüğü yönünde ki görüşlerin çok da isabetli olmadığı anlaşılmaktadır. Büyük illerimizde 8 yıllık bir sürede bozulan ilişkilerin küçük illerimizde 8 ayda aynı şekilde bozulabileceği olasılığınıda düşünmek, bu nedenle illerde müfettiş istihdamına son vererek Eğitim müfettişlerini çalışma merkezlerinde istihdam ederek branşında ve uzmanlık alanlarında değerlendirmek, verimli ve objektif çalışmasını sağlamak gerekmez mi? Şuralarımızda alınan kararlar ve eğitim bilimcilerimizin görüşü bu yönde değil midir?

En az sekiz yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Eğitim Müfettiş Yardımcılığına atanan bir eğitim müfettişi ;beş bölge hizmetinde 22 yıl zorunlu rotasyona tabii olarak sürekli yer değiştirdikten sonra Yönetmeliğin 31. Maddesiyle “bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmesi” sağlanarak  ikinci bir rotasyon uygulanmak istenmektedir. Bu değişim teftiş hizmetlerine bir kalite, verimlilik getirmeyeceği gibi müfettişi iyice verimsizleştirecektir. Getirilmek istenen 8 yılın hiçbir nesnel ölçüsü bulunmamaktadır. İkinci bir rotasyon hiçbir devlet kurumunda uygulanmamaktadır. Adalete ve hukuka uygun değildir.

Çerçeve yönetmelik ve diğer kamu çalışanlarının hiç birinde hem zorunlu bölge hizmeti hem de 8 yılda bir yer değiştirme işlemi bulunmamaktadır. Böyle bir uygulamaya  muhatap başka bir denetim birimi yoktur Sadece eğitim müfettişlerini kapsadığından eşitlik ilkesi, çerçeve yönetmelik ilkelerine uygun düşmemektedir.

TEM-SEN  olarak Eğitim Müfettişlerinin bir kamu çalışanı olduğundan hareketle  duruma hak, hukuk, kazanılmış haklar yönünden yaklaşarak karar verilmesi gerektiğini, bu uygulamanın mevcut haliyle yapılmasının çok ciddi hukuki problemlere ve kargaşaya sebep olacağını defalarca söyledik, yazdık Bakanlığımızı uyardık ama olmadı.

Uygulanmasıyla 1500 den fazla meslektaşımızın geri dönüşü olmayan yola çıkarılması, emekli olmalarını amaçlayan bu girişim,  bu anlayış devletin çalışanlarına reva göreceği bir anlayış değildir.

Çok kısa süre içerisinde 1500 den fazla Eğitim müfettişini onların eşlerini çocuklarını mağdur edecek bu uygulama karşısında, hukuki girişimlerde bulunarak, meslektaşlarımızın hakkını kanunlar çerçevesinde demokratik yollardan aramak için  Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin yayınlandığı 24.06.2011 tarihinde Geçici 2. Maddenin 1. Fıkrasının iptali ile yürütmesinin durdurulmasını isteyen davamızı Danıştay nezdinde açtık. Yargıya güveniyoruz.

Farklı algılamalar, farklı değerlendirmeler içerisinde olmadan bu zor günlerİ ve zor koşulları birlik beraberlik sağlayarak, hakka, hukuka saygılı, mesleğimizin gelişmesi ortak amacı etrafında birbirimize kenetlenerek  var gücümüzle çalışarak aşacağımıza inanıyoruz. Saygılarımla

Mehmet PINARDAĞ

Genel BaşkanYukarı Geri Ana Sayfa