• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
EĞİTİM MÜFETTİŞİ VE EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASIYLA DAVA AÇILACAKTIR.

 

 28.09.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 Sayılı KHK Teftişin Yeniden Yapılandırılma şekliyle Beklentilerimizi Karşılamadığını “………..MEB Denetim birimlerinin Eğitim Müfettişliği unvanı altında birleştirilerek,17. Milli Eğitim Şurasında alınan karar doğrultusunda,  yurt düzeyinde belirlenecek yaklaşık 15 Çalışma Merkezinde konuşlandırılarak istihdam edilmesi, müfettişlerin kendi arasında branş, uzmanlık ve ihtisaslaşarak etkili ve verimli çalışmasının sağlanması, özlük hakları arasındaki faklılıkların ortadan kaldırılması için yeniden düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu hususlar camiayı temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, alanda hizmet verenler adına talep ediyoruz” şeklinde Başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Makamına, Müsteşarlık Makamına ve Strateji Geliştirme Başkanlığına hitaben resmi yazı yazdığımızı sizlerle paylaşmıştık.

Eğitim Müfettişi unvanının yerine getirilen İl eğitim Denetmeni Unvanı 652 sayılı KHK e göre yapılan bir düzenleme olduğundan anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine götürülebilmesi için konuyla ilgili bir uyuşmazlığın oluşması gerektiğinden 24.10.2011 tarih ve 216 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlık Makamına, 24.10.2011 tarih ve 211 sayılı yazı ile T.C Başbakanlık Makamına  başvurularak Eğitim Müfettişi ve  Eğitim Müfettiş Yardımcısı   Unvanının geri verilmesi talep edilmiştir.

Bu yazımıza MEB’nınca  22.11.2011 tarih ve 78270 sayılı yazılarıyla “Eğitim Müfettişi ve eğitim Müfettiş yardımcılarının unvanının geri verilmesi hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.Bilindiği gibi 14/09/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı kanun Hükmünde kararnamenin “atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler”başlıklı 44/3 maddesinde; “(3) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı harcırah kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları şeklinde değiştirilmiştir.” şeklinde cevap verilmiştir.

Sendikamızca  Eğitim Müfettişi ve  Eğitim Müfettiş Yardımcısı   Unvanının geri verilmesi istemimizle ilgili hukuki hazırlıklar tamamlandı. Bu hafta yargıya başvuracağız.

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa