• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
EĞİTİM DENETİMİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

 

Sendikamızca düzenlenen  “EĞİTİM DENETİMİNDE YAPISAL ARAYIŞLAR” konulu Eğitim Denetimi Çalıştayı 10 Ocak 2012 Salı günü yapılmıştır. Çalıştaya   eğitimciler, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve uygulamacılar katılmıştır.

 Çalıştay TODAİE öğretim üyesi Prof. Dr. Feyzi ULUĞ’un moderatörlüğünde yürütülmüştür. Çalıştay sürecinde daha ayrıntılı değerlendirmeler için üç işlik grubu oluşturulmuştur. Bunlar: (1) Eğitim Denetiminde Kapsam ve Süreç Değerlendirme, (2) Eğitim Denetiminde Örgütsel Yapılanma, (3) Eğitim Denetiminde Soruşturma çalışma gruplarıdır.

 Her işlik çalışma grubu demokratik bir tartışma platformunda  ele aldığı konuyu öngörülen alt başlıklara bağlı kalarak irdelemiştir.

 Yöntemsel olarak, işlik çalışma gruplarında her konuyla ilgili belirli kararlar alınmasından öte, “konuyla ilgili farklı düşüncelerin ortaya konulması ve tartışılması” amaçlanmıştır. Dolayısıyla, dile getirilen görüşler tartışmaya açılırken, “katılımcı profili de dikkate alınarak” karar oylamasından kaçınılmıştır.

 İlgili konular daha çok öne çıkan eğilimlerden hareketle tartışmaya açılmış, bu arada farklı görüş ve düşüncelerin de ortaya konulması sağlanmıştır. Çalıştayda dile getirilen görüşlerden derlenen bir seçki aşağıda verilmektedir.

Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

  

EĞİTİM DENETİMİ ÇALIŞTAYI

 GÖRÜŞLER SEÇKİSİ (1)

 

1-  Denetim merkeze bağlı olmalı ve bölgesel yapılandırılmalıdır.

 

2-  Tek başlı denetim olmalı, denetçilerle denetmenler Eğitim Müfettişliği adı altında  birleştirilmelidir.

 

3-  İş yoğunluğu çok olduğundan nimet külfet dengesi sağlanmalıdır.

 

4- Değişen öğretim programları, eğitim felsefesi ve gelişen ihtiyaçlar ve buna uygun yöntem ve ilkeler doğrultusunda  

     müfettişlerin bu ortama uyumu sağlanmalıdır.

 

5- Ders denetimi periyodik olarak yapılmamalı ihtiyaç odaklı bir düzenlemenin yapılması gerekir.  Ders denetiminin konu odaklı olmaktan çıkarılıp beceri odaklı hale getirilmelidir.

 

6-Kurumsal standartlar geliştirilmeli,öğretmen yeterlilikleri  ön plana alınmalı, güven esasına dayalı,  öz denetimli, gelişimsel bir model oluşturulmalıdır.

 

7-Eğitim denetimi rehberlik esasına dayalı ve okuldaki öğrenme sürecine odaklı gelişimsel bir anlayışa sahip olmalıdır.

 

8-Performansa dayalı çoklu değerlendirme modelleri geliştirilmelidir.

 

9-652 Sayılı KHK.nin denetçi/denetmenlerin  iş yükünün fazla olmasından dolayı soruşturma rollerini daha pasif bir şekilde ele aldığı, rehberlik ve denetim boyutunu ön plana çıkarması yerinde olmakla birlikte soruşturmacı rolünün de göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

10-Denetçi/denetmenlerin soruşturmacı görevinin yanında eğitim yönetici ve deneticisi yönünün de bulunması hasebiyle eğitim çalışanlarının soruşturmalarını eğitimci penceresinden bakarak soruşturma görevlerini yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.

 

11-Denetçi/denetmen yaptıkları dosyalar üzerinden performans değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

 

12-Bireylerin eskiye oranla bilgiye daha fazla ulaşması, hak arama çabası içerisine girmesi soruşturma sayısını artırmaktadır. Kurum ve disiplin amirlerinin soruşturma/incelemeyi gerektirmeyen konuları soruşturma/inceleme konusu yapması da görev yükünü artırmaktadır.

 

13-Denetçi/denetmen rolleri içerisinde soruşturma görevinin getirdiği iş yükünü azaltmak amacıyla uzmanlığı gerektirmeyen ve kapsamlı olmayan inceleme/soruşturmalar muhakkikler eliyle yürütülmelidir.

 

14- Muhakkik olarak görevlendirilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin kendi ilçeleri, okul müdürlerinin ise kendi okullarında inceleme/soruşturma görevini yürütmeleri, başka ilçe ve başka okullarla ilgili görev verilmemelidir.

 

15- Eğitim sisteminde muhakkikler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmaların nesnelliği ve demokratikliği ile ilgili endişeler taşınmaktadır; bu anlamda inceleme ve soruşturmaların nesnelliği ve demokratikliği konusunda hakkında inceleme/soruşturma yapılanların kaygılarının en aza indirilmesine dikkat edilmedir.

 

KATILIMCILAR 

 1.Prof. Dr. Feyzi ULUĞ                             TODAİE

2. Prof.Dr. İnayet AYDIN                           Ankara Üniversitesi

3. Prof. Dr.Songül ALTINIŞIK                  TODAİE

4. Prof. Dr.Kamil Ufuk BİLGİN                TODAİE

5. Prof. Dr. Ata TEZBAŞARAN                 Mersin Üniversitesi

6. Yrd. Doç. Dr.Kemal KAYIKÇI              Akdeniz  Üniversitesi

7. Yrd. Doç. Celal GÜLŞEN                         Nevşehir Üniversitesi

8. Dr. Vahap ÖZPOLAT                          Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili

9. Cemal TAŞAR                                        Milletvekili (Emekli)

10. İbrahim ER                                           Danıştay Üyesi

11. Nurettin KONAKLI                             MEB. Strateji Geliştirme Başkanı

12. Durmuş GÖKMEN                              MEB İç Denetçi Birimi  Başkan

                                                                          Yardımcısı

13. Ramazan ÇETİNDAĞLI                   Talim Terbiye Kurulu Başkanı

                                                                         (Emekli)

14. Ahmet KASAPÇOPUR                       MEB Baş Müfettişi (Emekli)

16. Sabri KIRLI                                          MEB Baş Müfettişi (Emekli)

17.İsmail ADAR                                         MEB Rehberlik ve Denetim

                                                                         Başkanlığı Başkan Yardımcısı

18.Ahmet AKBAŞ                                     Milli Eğitim Denetçisi

19. Metin ÇAKIR                                       Milli Eğitim Denetçisi

20.Sait TÜRETKEN                                   Milli Eğitim Denetçisi

21. İlhami KESİCİ                                      Milli Eğitim Denetçisi

22.Zekayi KARAKURT                             Milli Eğitim Denetçisi

23. Osman YILMAZ                                   İzmir İl Eğitim Denetmenleri

                                                                          Başkanı

24. Vaiz DOĞAN                                         Gaziantep İl Eğitim Denetmenleri

                                                                           Başkanı

25.Mustafa BERBER                                 Ankara İl Eğitim Denetmenleri

                                                                         Başkan Yrd.

26 .Rahmi ÜNAL                                        Samsun İl Eğitim Denetmenleri

                                                                          Başkan Yrd.

27. Emine BOZKURT                                 İl Eğitim Denetmeni

28.Nermin SÜĞLÜN                                   İl Eğitim Denetmeni

29. Fehimdar ÇİFTÇİ                                 İl Eğitim Denetmeni

30. Cemil ALPER                                        İl Eğitim Denetmeni

31.Temel KESER                                        İl Eğitim Denetmeni

32. Muzaffer CANIDEMİR                         Eğitim Müfettişi (Emekli)

33.Ayten ANIK                                            Okul Müdürü

34. Ayten Zehra PEKDEMİR                  Okul Müdürü

35. Adem BEYHAN                                    Öğretmen

36. Burçak ERTAŞ                                     Öğretmen

37.Selahattin ÖZDEMİROĞLU              Birlik Vakfı Ankara Başkanı

38.Gürkan AVCI                                         DES Genel Başkanı

39. M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                  TÜRK EĞİTİM- SEN Mevzuat ve

                                                                      Toplu Görüşme Sekreteri

40. Adem ÇİLEK                                       EYUDER Genel Başkanı

41. Mehmet PINARDAĞ                         TEM-SEN Genel Başkanı

42. Nermin TAŞÇIOĞLU                         TEM-SEN Genel Sekreteri

43. Yusuf Ziya ACUN                               TEM-EN Mali İşler Sekreteri

 Yukarı Geri Ana Sayfa