• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
BİR MESLEK VE MENSUPLARI YOK EDİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizin yetiştirildiği  en hayati kamu hizmetini sunan, stratejik bir bakanlıktır.

Yirmi milyon öğrencinin eğitim öğretim gördüğü, bir milyondan fazla personelin istihdam edildiği, bütçeden en fazla kaynağın aktarıldığı bu Bakanlıkta yönetim süreçlerinden olan denetim hizmetleri Maarif Müfettişliği marifetiyle yürütülmektedir.

Çok köklü ve kendine özgü süzülmüş bir kültür üzerine oturan yaklaşık iki yüz  yıllık geçmişi olan Maarif Müfettişliği “belirli bir öğrenim”e sahip olanların müfettiş yardımcılığı sınavı sonucunda girilebildikleri ve belirli süreli bir “meslek içi eğitim”den sonra yapılan “yeterlik sınavı”nda başarı gösterilerek başlanılan,  içinde kendine özgü ilerleme ve yükselme basamaklarının bulunduğu, ilerleme ve yükselmenin ehliyet, kıdem, özel eğitim ve yetişme koşullarına bağlandığı”   kariyer meslektir.

Ne var ki içinde bulunduğumuz şu günlerde Milli Eğitim Bakanlığınca  hazırlanan  yasa tasarısı taslağıyla “Maarif  Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar bulundukları kadro ve dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmadan Eğitim Uzmanı kadrosuna atanacaktır ” bilgisine ulaşılmıştır.

Gelecek nesillerimizin yetiştirilmesinde  son derece hayati bir görevi yıllardır özveriyle yürüten Maarif Müfettişlerinin mesleklerini elinden alacak,  moral ve motivasyonlarını bozacak, özlük haklarını yok edecek, hukuk devletimize olan güven duygularını zedeleyecek böyle bir uygulamayı  kabul etmemiz mümkün değildir.

Kariyer meslek statüsünde yer alan Maarif Müfettişlerinin kariyer meslek olmayan Eğitim Uzmanı kadrolarına  atamanın hukuk güvenliği bağlamında “kazanılmış haklara saygı” ilkesine aykırı olacağı açıktır.

Hukuk güvenliği ilkesi, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda, önceden oluşmuş hukuksal durumların, sonradan yapılacak yasalarla değiştirilmesi, hukuktan beklenen güvenle bağdaşmayacaktır.

Maarif Müfettişlerinin  Eğitim Uzmanı yapılması Anayasamızda yer alan kazanılmış haklar bakımından hak gaspına sebebiyet verecek,  ülkemizin geleceğini riske atacak tarihi bir hata olacaktır.

Bu girişimden vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

                                                                                                                        17.05.2016

                                                                                                                Nermin TAŞCIOĞLU

                                                                                                                      Genel Başkan

 

Bu talebimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanımıza, Başbakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve TBMM’ deki Milletvekillerimize de iletilmiştir.Yukarı Geri Ana Sayfa