• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), 2016 yılındaki mülakatla Milli Eğitim Bakanlığı’na 450 Bakanlık Maarif Müfettişi atamasına dayanak yapılan ve binlerce  Maarif Müfettişinin mağduriyetine sebebiyet veren kılavuzun tamamının iptaline karar verdi.

Sendikamız, Sendika Avukatımız Sayın Ali ALTAY aracılığıyla  , yönetmelikle mümkün olan düzenlemelerin kılavuzla yapıldığı gerekçesiyle yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 2. Dairesi’ne dava açtı. Daire, kılavuzdaki “mülakata başvuruya engel durumlar” ve “başmüfettiş adedi” başlıklı maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. DİDDK, kılavuzun tamamının yürütmesini durdurulmasına hükmetti. 2. Daire kararında direndi. Konu yeniden DİDDK gündemine geldi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13 Şubat’ta kılavuzun tamamının iptaline karar vererek Danıştay 2. Dairesi’nin kararının bozulmasına hükmetti. DİDDK kararı uyarınca Kılavuz, Kanunla verilen düzenleme kapsamını aşkın bir şekilde düzenlemeler içerdiğinden, Kılavuz’un tüm hükümleri iptal edilmiştir. İptal kararı, Kılavuzun tesis edildiği tarihten itibaren etkili olacağından, Kılavuza dayalı olarak yapılan atamaların tamamı da yapılmamış sayılacaktır. Bakanlık Müfettişliği mülakatlarının yeniden yapılması zorunludur (AY Md 138, İYUK Md28)                                                                                                                                

Mahkeme Karar Metni Ekleri

                                                                                                               Yukarı Geri Ana Sayfa