• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
ANKARA SULH CEZA NÖBETÇİ HAKİMLİĞİNE

ANKARA SULH CEZA NÖBETÇİ HAKİMLİĞİNE

 

DÜZELTME VE CEVAP

(TEKZİP) VEREN : TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri

Sendikasını) temsilen

Genel Başkanı Mehmet PINARDAĞ

 

VEKİLİ : Av. Esmani KIRMIZI

İzmir Caddesi Ihlamur Sokak No: 6/44

Kızılay ANKARA

 

DÜZELTİLMESİ

(TEKZİBİ) İSTENİLEN

YAZI : Ankara ve İstanbul’da basılan Zaman Gazetesinin

22 Nisan 2008 günlü ve 15600 sayılı nüshasında;

1 YTL’lik yol masrafı için devletten 240 YTL almışlar

başlıklı yazısı.

 

YAYIN MÜDÜRÜ : Ekrem DUMANLI

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü

34194 Yenibosna İSTANBUL

 

OLAYLAR :

 

1. Ankara ve İstanbul’da basılan Zaman Gazetesinin 22 Nisan 2008 Salı günlü ve 15600 sayılı nüshasının 4. sayfasının sağ-üst köşesinde; Sedat GÜNEÇ’in  1 YTL’lik yol masrafı için devletten 240 YTL almışlar başlığı altındaki haberinde; gerçek dışı ve yersiz suçlamalar ileri sürülmek suretiyle; müvekkil sendikaya üye Adıyaman ve Sivas İli ilköğretim müfettişlerini; sayıları 3.000’e yaklaşan tüm ilköğretim müfettişlerini zan altında bırakan, onları yıpratan ve kasıtlı olarak karalamaya; dolayısıyla şeref onurlarını rencide etmeye yönelik bir yazı yayımlanmıştır.

 

2. Bu yazı müvekkil sendika üyelerini; gerek şahsi gerek maddi açıdan küçük düşürmeye yöneliktir.

 

3. Yazıda ileri sürülen: “Adıyaman’daki ilköğretim müfettişlerinin okul denetimlerinde 1 YTL’lik yol masrafı karşılığında devletten 240 YTL aldıkları ortaya çıktı. Sayıştay Başdenetçisi Muzaffer Sağlık tarafından yapılan incelemede, ilçe belediye başkanlarının müfettişlere rayiç (piyasa fiyatı) olarak 240 YTL’lik matbu evrak verdiği tespit edildi. Şehir Merkezine farklı uzaklıkta ve coğrafi özelliğe sahip ilçelerin aynı fiyatı müfettişlerin talebi doğrultusunda verdiği de denetçinin raporunda yer aldı. Adıyaman’ın hem merkezde hem de 8 ilçesindeki belediye başkanlarının aynı rayici nasıl verdikleri ise ayrı araştırma konusu oldu. Samsat Belediye Başkanı Abdülkadır Aslan, Başdenetçi Muzaffer Sağlık’a gönderdiği yazıda, kendilerinden rayiç isteyen müfettişlerin ‘bir günde bütün okullara teftiş için gideceklerini’ söyleyip 240 YTL’lik matbu evrak göndererek rayiç istediklerini bildirdi. (…) Müfettişler, Harcırah Kanununa de tebliğe de aykırı hareket etmişler ve rayici yüksek almak için belediye başkanlarını yanıltmışlardır. İlköğretim müfettişlerinin teftiş amacıyla gittikleri ilçelere 15 dakikada bir hareket eden minibüsler olduğuna da dikkat çekiyor. Resmi yazıyla minibüs şirketlerine bir kişilik yolcu ücretinin ne kadar olduğunu soran başdenetçiye, Adıyaman-Kahta arası yol masrafının 1 YTL olduğu bildirildi. 240 YTL olduğu öne sürülen yolun gerçekte 1 YTL olduğunu gösteren belge Sayıştay raporuna girdi Adıyaman’a 20 kilometre uzaklıktaki Kahta ilçesindeki bir okulu denetleyen müfettişler 240 YTL yol harcırahı almış. Diğer 8 ilçedeki okullara yapılan teftişlerde rayiç rakamı aynı. 20 kilometre mesafedeki okul için 240 YTL alan müfettişlere şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki beldedeki teftiş içinde aynı meblağ ödenmiştir

Daha önce de Sivas’ta görev yapan müfettişlerin standart rayiç üzerinden devletten yol parası aldığı tespit edilmiş, Danıştay müfettişlerin haksız olduğuna hükmetmişti. Benzer yöntemin birçok ilde uygulandığı, devletin bu yolla milyonlarca YTL zarara uğratıldığı belirtiliyor. Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Sivas Bölge İdare Mahkemesince verilen 23.2.2007 günlü, E: 2007/78, K: 2007/130 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına” “Bunun sonucunda normal şartlarda bin 750 YTL maaş alan bir ilköğretim müfettişinin harcırahlarla ellerine geçen paranın 3-4 bin YTL’ye ulaştığı belirtiliyor.  Devletin son 10 yılda maliyetinin yaklaşık 500 milyon YTL olduğu tahmin ediliyor” biçimindeki yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde saygın bir yere sahip olan müvekkil sendika üyelerinin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

 

4. Ekte sunduğumuz Ankara 34. Noterliğinden keşide ettirdiğimiz Düzeltme ve cevap (tekzip) ihtarnamesinden de anlaşılacağı üzere, bütün yazılanlar gerçek dışıdır. Müvekkil sendikanın üyelerini karalamaya, yıpratmaya, denetim elamanlarını; eğitim kamu oyunda küçük düşürmeye yöneliktir.

 

5. Gazete hakkında açacağımız hukuk davalarını saklı tutuyoruz.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan ve mahkemenizin doğrudan göz önünde

bulunduracağı nedenlerle; düzeltme ve cevap yazımızın ilgili

gazetenin ilk çıkacak sayısında aynı sayfa, aynı sütunda ve aynı

büyüklükteki puntolarla yayımlanması için karar verilmesini

dilerim. 13.05.2008

 

TEM SEN

Vekili

Av. Esmani KIRMIZI

 

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa