• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
9- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

9-  ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

 

1-Ceza kovuşturması bakımından memur sayılma hali,M.M.H.K.’na göre soruşturmanın yürütüleceği anlamına gelmemektedir.

(Danıştay İd.İş.Kur.Esas:1995/103 Karar:1995/219)

2-Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu yöneticilerinin ceza kovuşturması  bakımından  MMHK kapsamına  girmediği ve haklarında genel  hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hk.

(Danıştay 2.D.Esas:1995/2941 Karar:1995/2573)

3-Özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlar hakkında MMHK hükümlerinin uygulanmasına olanak  bulunmadığı.

(Danıştay 2.D.Esas:1995/426 Karar:1995/950)

4-Sürücü kurslarının Bakanlıkça izin verilmiş binaları dışında dışında kayıt bürosu ,irtibat bürosu  ve benzeri işler altında ayrıca  birimler açamayacakları hk.

(Danıştay 8.D.Esas:1993/617,Karar:1994/2588)

5-Özel öğretim kurumu motorlu taşıt sürücü kursunun belediyece  kapatılamayacağı,denetim sonucunun  M.E.B.’na bildirilmesi  ve gereğinin Bakanlıkça yapılması gerektiği,

(Danıştay 8.D.Esas:1994/6239 Karar:1996/359)

6-Özel sürücü kursu kurucusunun veya vekilinin MMHK kapsamına girmemesi nedeniyle hakkında  genel hükümlere göre işlem yapılması gerekeceği hk.

(Danıştay 2.D.Esas:l992/2507 Karar:1993/2194)

7-Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursunun öğrenci ücretlerini düşük ilan ettiği gerekçesiyle faaliyetinin durdurulabileceği hk.

(Danıştay 8.D.Esas:1992/3042 Karar:1993/3670)

8-…………..Dershanesi müdürünün işlediği suçtan ötürü MMHK’na tabi olmayacağı hk.

(Danıştay 2.D.Esas:1987/178 Karar:1987/338)

9-Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu  görevlileri hakkında MMHK ‘nun  hükümlerinin değil,genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hk.

(Danıştay 2.D.Esas: 1997/2118 Karar:1997/1885)

10-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görevli yükseköğrenim görmüş sınıf öğretmenlerine; görev yaptıkları okulda haftalık ders saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın, haftada 8 saate kadar özel öğrenci etüd eğitim merkezlerinde ek ders görevi verilebileceği hakkında.

(Danıştay 8. Daire, E:2000/2324, K:2000/7746, T:28.11.2000, s.451)

 Yukarı Geri Ana Sayfa