• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
5984 SAYILI KANUNUN GETİRİSİ

Değerli Eğitim Müfettişleri,

Mesleklerin tarihinde dönüm noktası sayılan önemli günler vardır. Genellikle bu tarihler yoğun bir mücadele sonrasında belirlenmiş olur. 13 Haziran 2010 günü de eğitim müfettişliği tarihinde önemlidir. Bir dönüm noktasıdır. Yeni bir başlangıçtır. Uzun bir mücadele sonrasında kazanılmış bir tarihtir. Tekrar hepimize hayırlı olsun.

5984 sayılı Kanunun getirdikleriyle ilgili olarak bilgiyi ihtiyaç duyan meslektaşlarımıza cevap olması için bazı açıklamalar yapıyoruz. Bu açıklamalarımız elbette emekli meslektaşlarımızı da ilgilendiriyor. Emeklileri ilgilendiren haberlerin sitemizde yer alması, emekli müfettişler sendikası olmamızı gerektirmediği gibi genç meslektaşlarımızla ilgilenmediğimiz anlamına da gelmez. Bir meslek geçmişi ve geleceğiyle vardır.

Emekli olmak için bekleyen meslektaşlarımız, Kanunun getirdiklerinden yararlanmak için hemen emekli olup olamayacağı konusunda tereddüt içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu tereddütlere cevap aramak amacıyla bugün SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşleri Daire Başkanlığı ile görüştük. Görüşmede dile getirdiğimiz konular:

1. Çalışanlar için 13 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren kanundan yararlanmak için bekleme süresinin olup olmadığı,

2. Eğitim düzeyi ile ek gösterge ilişkisi, Artışların ödenmesi,

İlgili Daire Başkanı, kendisinde müfettiş olduğunu ve ek göstergeyi aldıktan sonra makam tazminatını en kısa zamanda alacağımıza inandığını ifade ettiler. Sonra da sorularımızı cevaplandırdılar.

1. Kanunla kazanılan bir durum olduğu için çalışanlar açısından bekleme süresine gerek olmadığını, emekli olunduğunda hem emekli ikramiyesinin hem de emekli maaşının yeni ek göstergeye göre artış yapılarak uygulanacağını, resen emekli olunduktan sonra çalışanlar için yapılan ilk maaş artışının emekliye aynen yansıtıldığı belirtildi.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu I Sayılı Cetvelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeleri gösteren g) maddesi: “En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan ……”ibaresi nedeniyle 2 yıllık okul mezunlarının artıştan yararlanamayacağı, 3 yıllık okul mezunlarının yararlanacağı, internette düzenleme amaçlı günü birlik değişikliklerin yapıldığı, eğitim durumunun belirlenmesi amacıyla düzenlemelerin geri çekildiği ifade edildi. Diğer taraftan artışların ödenmesi için 5018 sayılı Kanun gereğince bazı çalışmalar yapıldığı, yazışmaların devam ettiği, artışların ödenmesinin bu nedenlerle biraz zaman aldığı açılandı.

Sendikamıza yansıyan her sorun değerlendirilmekte ve çözümü için çalışılmaktadır. Bakanlığımızın Yönetmelik çalışması devam ediyor. Bu konuda bize ilettiğiniz her öneri Bakanlığa iletildi. Yönetmelik çalışmasını yakından takip ediyoruz. Saygılarımızla

TEM-Sen Merkez Yönetim Kurulu

05 Ağustos 2010
TEM-SENYukarı Geri Ana Sayfa