• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
5-İDARİ YARGI TARAFINDAN VERİLEN KARARLARLA İLGİLİ KARARLAR

5-İDARİ YARGI  TARAFINDAN VERİLEN KARARLARLA İLGİLİ KARARLAR :

 

1-İdare mahkemesi kararını uygulamamanın görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı.

(Danıştay 2.D.Esas: 1988/2101 ; Karar: 1990/209)

 

2-T.R.T.’de muhabir olarak görev yapan davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına  ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı,uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yolu kapalı olduğu gerekçesiyle incelemeksizin reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı.

(Danıştay 8.D. Esas: 1997/1959 ; Karar : 1998/4563)

 

3-Davacının iptal kararı üzerine göreve başladıktan 1 gün sonra görevden alınmasının,uygulamanın biçimsel bir nitelik gösterdiğini ortaya koyduğu,bu tür bir uygulamanın ise Anayasanın 2.ve 138.maddeleri ile 2577 sayılı Yasanın 28.maddesine aykırı olduğu.

(Danıştay 5.D. Esas: 1988/1600 ; Karar :1991/2176)

 

4-Yargı kararlarına uyulmaması,derecesine göre. görevi savsamak veya kötüye kullanmak suçunu oluşturur.

(Yargıtay Ceza Genel Kurulu  : Esas: 1978/4-230 ; Karar: 1978/308)

 

5-İdare mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararını uygulamamak eyleminin T.C.K. nun 228.maddesine ilişkin suç oluşturacağı.

(Danıştay 2.D. Esas: 1995/3144 ; Karar : 1997/2063)

 

6-İdare mahkemenizce verilen kararı uygulamama eyleminin T.C.K. nun 228.maddesine ilişkin suçu oluşturduğu.

(Danıştay 2.D. Esas: 1995/3264 ; Karar : 1997/2117)

 

7-Mahkeme kararını uygulamamak T.C.K.’na göre görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı.

(Danıştay 2.D. Esas: 1993/2281 ; Karar : 1995/13)

 

8-Mahkeme kararının uygulanmasını geciktiren görevlinin T.C.K.’da yer alan görevi savsaklama suçunu işlemiş olacağı.

(Danıştay 2.D. Esas: 1993/2257 ; Karar : 1994/2151)

 

9-İdare Mahkemesi kararını uygulamamak eyleminin Anayasanın 138. ; İYUK ‘un 28.maddelerine aykırılık oluşturacağı ve T.C.K.’nun  248.maddesine ilişkin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı.

(Danıştay 2.D. Esas : 1994/1646 ; Karar : 1995/2403)

 

10-Danıştay kararlarını uygulamama,görevi kötüye kullanma suçunu meydana getirir.

(Yargıtay 4.C.D. Esas: 1979/3115 ; Karar : 1979/3089)

 

11-1702 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolunun açık olduğu ve özel yasada eyleme uygun  kural varken 657 sayılı Yasanın uygulanamayacağı.

(Danıştay 8.D. Esas: 1995/5283 ; Karar : 1997/3758)

 

../..

12-Danıştay kararını uygulamamanın veya geç uygulamanın yargılamayı gerektirdiği.

(Danıştay 2.D. Esas: 1984/466 ; Karar : 1984/1509)

 

13-Kamu görevlisinin görev değişikliğine ilişkin işlemin iptalinden önceki ,disipline konu tutum ve davranışları nedeniyle cezalandırılabileceği ve usulüne uygun olarak tesis edilmiş uyarma,kınama cezalarının Anayasanın  138 ve 657 sayılı Yasanın 135 ve 136.maddeleri uyarınca yargı denetimi dışında bırakılacağı.

(Danıştay 8.D. Esas: 1995/3916 ; Karar : 1997/4112)

 

14-İlgili hakkında verilen iptal kararının farklı şekilde uygulanmasını dava konusu etmediğinden idarenin iptal kararını uygulama yükümlülüğünden söz edilemeyeceği ve bu gerekçeyle davacının görevden alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.Esas: 1996/2957 ; Karar : 1997/546)

 

15-Hukuka bağlı ve saygılı idarenin emsal yargı kararları doğrultusunda hareket etmesi gerektiği.

(Danıştay 1.D. Esas: 1997/123 ; Karar: 1997/115)

 

16-3206 sayılı Kanun la CMUK’na eklenen ek 6.maddeye dayanılarak,soruşturmacıların CMUK’un 163 ve 164.maddelerinde öngörülen uygulamayı yapamayacakları.

(Danıştay 1.D. Esas: 1997/76 ; Karar: 1997/122)

 

 

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa