• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE “21. YÜZYIL TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ” KONULU PANEL DÜZENLENDİ

Öğretmenler günü nedeniyle, Sendikamız ile Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı işbirliğinde “21. Yüzyıl Türk Eğitim Sistemi” konulu paneli düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda verilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Pekacar, Genel Sekreter İsmail Cihan, TEM-SEN Genel Başkanı Mehmet Pınardağ, Genel Sekreter Emine Bozkurt, Mali İşler Sekreteri Yusuf Ziya Acun, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray’dan gelen eğitim müfettişleri, öğretim elemanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Celal Gülşen’in başkanlığını yaptığı panelde Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Köse “Türk Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme”; TEM-SEN Genel Başkanı Mehmet Pınardağ “Eğitim Müfettişliği ve Eğitimin Denetimi”;  Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Melek Şahinel, ” Türk Eğitim Sisteminde Program Geliştirme “; Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Celal Gülşen ” 21. Yüzyılda Türk Eğitim Vizyonunda Öğretmen”; Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özden Taşğın ” Atatürk’ün Eğitim Anlayışı ve Öğretmenler Günü” konularında sunu yaptılar.

Genel Başkan Mehmet PINARDAĞ yaptığı sunuda: “69 bin okul, 480 bin derslik, 719 bin öğretmen ve 16 milyon öğrenciyi, 780 bin kilometre karelik geniş bir coğrafyada istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı devasa bir kurumdur. Öğretmeni ve öğrencisiyle birçok Avrupa ülkesini ikiye katlamaktadır. Eğitim ve öğretim etkinlikleri için milli bütçeden en fazla payı alarak kullanan bir konumdadır. Ülkemizde Milli Eğitim için ayrılan payın Milli Savunma için ayrılan payı geçmesi anlamlı olup, sevindiricidir.

Denetim, eğitim öğretim hizmetlerinin istenilir etkinlik ve verimlilikte sürdürülebilmesinin en etkili araçlarındandır. Denetim geri bildirim mekanizmasıdır. Çağımızda hiçbir etkinlik ve yatırım denetim dışı tutulamaz. Söz konusu eğitimse, ülkemizin ve insanlarımızın geleceği ise, asla denetim dışı tutulamaz. Denetim sistemi tek merkezden yürütülmemektedir. Merkezi platformdan bakıldığında üç başlı ve üç koldan işlediği görülür. Yerel platformdan bakıldığında ise, seksen bir il, iki merkez olmak üzere seksen üç başlı olarak seksen üç koldan yürütüldüğü gerçeği ortaya çıkar. Denetim Örgütleri Arasında işbirliği ve koordinasyon yoktur. Branşında rehberlik yapılamıyor. Ortaöğretim kurumlarında rehberlik ve teftiş yapılamıyor.” Dedi.

Önerilerini ise;

“1. Bakanlık ve Eğitim Müfettişlerimiz Eğitim Müfettişliği adı altında birleştirilmeli,

2. Eğitim Müfettişliği Bakanlık Merkez teşkilatında oluşturulacak Denetim ve Rehberlik Hizmetleri Başkanlığına bağlanmalı,

3. Eğitim Müfettişliği Ülke düzeyinde belirlenecek yaklaşık 15-20 kadar bölge/çalışma merkezlerinde istihdam edilmeli,

4. Eğitim Müfettişleri hizmet alanları için kendi içinde uzmanlaşmalı, branşında hizmet vermelidir.” Şeklinde sıraladı.

Panelin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Pekacar, panelistlere teşekkür belgesi takdim etti.
Yukarı Geri Ana Sayfa