• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
21-DİSİPLİN SUÇLARINDA TEKERRÜR İLE İLGİLİ KARARLAR :

21-DİSİPLİN SUÇLARINDA TEKERRÜR İLE İLGİLİ KARARLAR  :

 

1-Başörtülü olarak derse giren öğrenciye kınama cezası verildikten sonra birden fazla tekerrürü halinde ancak bir üst caza verilebileceği,fiilin her tekrarında daha üst ceza verilemeyeceği.

(Danıştay 8.D.Esas:1994/5932,Karar:1996/544)

 

2-Tekerrür nedeniyle bir derece ağır ceza verilirken,işlenen suçun niteliği hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezanın bir derece ağırının verilebileceği,yoksa her suç işlenişinde önceki cezanın bir üstü cezanın verilemeyeceği.

(Danıştay 8.D.Esas:1993/1293,Karar:1994/680)

 

3-Tekerrürden dolayı aynı suçun her işlenmesinde daha üst ceza verilerek çıkarma cezası verilemeyeceği.

(Danıştay 8.D.Esas:1994/162,Karar:1994/1579

 

4-Daha önce disiplin cezası almış olduğu suçu tekrar işlemeyip başka bir disiplin suçu işlediği saptanan ilgiliye,tekerrür hükmü uygulanmak suretiyle bir üst ceza verilemeyeceği.

(Danıştay 10.D.Esas:1988 /1946,Karar:1990 /720

 

5-657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinde, cezaların tekerrüründen değil, disiplin cezalarının verilmesine sebep olunmuş fiil veya hallerin tekerrüründen bahsedildiğinden, söz konusu fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezaları affedilmiş olsa bile ilgiliye tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekeceği hakkında.

(Danıştay 12. Daire , T:08.11.2000   E:2000/3109, K:2000/3834 )

 Yukarı Geri Ana Sayfa