• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
19. EĞİTİM ŞURASI KARARI “MAARİF MÜFETTİŞLERİ ARASINDAKİ ÖZLÜK VE PARASAL HAK FARKLILIKLARI GİDERİLMELİDİR”

alt

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 02 – 06 Aralık 2014 Tarihleri arasında Antalya’da düzenlen 19. Milli Eğitim Şurasına Genel Başkanımız  Nermin TAŞCIOĞLU Şura üyesi olarak katılmıştır.

Yönetici niteliklerinin artırılması komisyonundaki çalışmalara katılan Genel Başkanımız  Nermin TAŞCIOĞLU tarafından;

Yönetici nitelliklerinin artırılması ile ilgili lehte oy kullanılarak önemli bir çok kararın alınması destek verilmiş,

“Özellikle mesleğe kabul aşamasından sonra öğretmenlerin adaylık dönemlerinden başlayarak, emeklilik dönemine veya hizmetten ayrılacakları ana kadar en yüksek verimlilik ve nitelikte istihdam edilebilmeleri için, sistem içerisinde var olan dinamiklerin iyi konumlandırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızda özel seçilmiş ve yetiştirilmiş olan denetim elemanlarından yararlanılması isabetli ve yararlı olacaktır.

Öğretmen ve yöneticilerin eğitim ihtiyaçları denetim çalışanları aracılığıyla yapılan-yapılacak olan denetim uygulamalarıyla kolay ve rasyonel bir biçimde tespit edilebilir.

Öğretmen ve yöneticilerin, iş başında veya hizmetiçi yoluyla yetiştirilmelerine, niteliklerinin arttırılmasına denetim elemanları aracılığıyla katkı verilebilir.

İyi uygulama örnekleri denetim elemanları aracılığıyla yaygınlaştırılarak nitelik artışına katkıda bulunulabilir.

İsrafın önlenmesi, kurum içi etik anlayışın yerleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele konularında denetim elemanlarından destek alınarak sistemin güvenirliği ve verimliliği arttırılabilir.

Özetle öğretmen ve yönetici niteliğinin arttırılması denetim sisteminin etkin ve verimli kullanılabilmesi için önemli ve gereklidir.

Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılması, denetim sistemi ve yapısından bağımsız düşünülmemelidir. Eğitimin kalitesinde artırılmasında öğretmen ve yönetici niteliklerinin geliştirilmesi önemlidir. Öğretmen ve yönetici niteliklerinin artırılmasında denetimin sisteminin katkısı yadsınamaz

Bu nedenle kılavuz (mentör) olarak sadece eğitim yönetimi alanında eğitim almış, deneyim ve başarıya sahip yöneticilerden yararlanılması doğru değildir. Maarif Müfettişlerinden yararlanılması gerekir” şeklinde öneri sunularak ilgili maddeye Maarif Müfettişinin de eklenmesi sağlanmıştır.

Yine Genel Başkanımız tarafından;

“Milli Eğitim Bakanlığında aynı işi unvan altında aynı işi yapan genel idare hizmetleri sınıfında olup ek göstergeleri aynı olan Maarif Müfettişleri arasındaki  Bin Beş Yüz Liradan fazla maaş farkı olmasının eşit işe eşit ücret ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı, bu durumun Maarif Müfettişleri arasında çalışma barışını ve verimliliği olumsuz etkilediği” şura sürecince her ortamda şura üyeleri ile paylaşılmış bu durumun düzeltilmesi için destek istemiştir.

Maarif Müfettişleri arasındaki  özlük ve parasal hak farklılıkları giderilmelidir” şeklinde sendikamız tarafından hazırlanan ve TEM-SEN, TÜRK EĞİTİM SEN, EĞİTİM İŞ,  DES ve EYUDER Genel Başkanları tarafından  imzalanarak 19. Eğitim Şurası Genel Kuruluna sunulan önergemiz aynı doğrultuda verilen başka bir  önerge ile birlikte Genel Kurula sunulmuş 19. Eğitim Şurası Genel Kurulunda kabul edilerek şura kararına dönüştürülmüş.

Önergemizin karara dönüşmesi için destek verenlere teşekkür ederiz.Yukarı Geri Ana Sayfa