• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
18-TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

18-TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

 

1-Sanığın işlediği ileri sürülen suçun T.C.K.’nun 459/1 inci maddesine ilişkin olup bu fiil hakkında takibat yapılabilmesi şikayet dilekçesi verilmesine bağlı olduğundan ve bu konuda verilmiş herhangi bir dilekçe bulunmadığı anlaşıldığından T.C.K.’nun 108.maddesi uyarınca sanık hakkında verilen il yönetim kurulu kararının onanmasına 22.10.1992 gününde oy birliği ile karar verildi.

(Danıştay 2.D.Esas:1992/2241,Karar:1992/2359)

 

2-Sanık 1.maddeden işlediği ileri sürülen suçun T.C.K.’nun 245.maddesine ilişkin ve re’sen kovuşturulması gereken suçlardan olduğundan bu maddeden yöntem ve yasaya aykırı olarak verilen il yönetim kurulu kararının bozulmasına ; ancak sanığın yakınıcıyı dövdüğüne dair yeterli kanıt elde edilmediğinden meni muhakemesine,ikinci maddeden sanığın işlediği ileri sürülen suçun T.C.K.’nun 482.maddesine ilişkin ve takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu yakınıcının şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldığından aynı kanunun 489.maddesi uyarınca kovuşturmaya yer olmadığı yolunda verilen il yönetim kurulu kararının onanmasına 22.10.1992 gününde oybirliği ile karar verildi.

(Danıştay 2.D.Esas:1992/2260,Karar:1992/2355)

 

3-Şahsi şikayete bağlı hakaret suçundan kovuşturma yapılması için mağdur tarafından usulüne uygun verilmiş şikayet dilekçesi bulunmadığından  il idare kurulu kararının bozularak karar verilmesine yer olmadığına.

(Danıştay 2.D.10.11.1966 gün ve 2828/2846 sayılı kararı)

 

4-Dövülen öğrencinin veli veya vasisi konumunda bulunmayan dedenin şikayetçi olamayacağı.

(Danıştay 2.D.Esas:1995/1362,Karar:1997/263)

 

5-Sanığın üstüne atılan suç konusu eylem T.C.K.’nun kişinin şikayetine bağlı suçlardan olduğundan,şikayetçinin …….günü ifadesiyle yakınmalarından vazgeçtiği anlaşıldığından sanığın yargılanmasına gerek olmadığı.

(Danıştay 2.D.28.02.1978 gün ve 666/389 sayılı kararı)

 

6-Takibi şikayete bağlı suçlardan,şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşeceği ve vazgeçilen davanın bir daha açılamayacağı.

(Danıştay 2.D.15.12.1976 gün ve 244/809 sayılı kararı)

 

7-T.C.K.’nun 456/4 ve 482.maddelerinde yer alan dövmek ve sövmek suçlarının 25.11.1960 tarihinde işlendiği aynı kanunun 108.maddesindeki 6 aylık sükut hak süresi geçtikten sonra 16.6.1961 tarihinde şikayet edilmiş bulunmasına binaen verilen kararın bozularak kovuşturma yapılmamasına.

(Danıştay 2.D.22.06.1962 gün ve 172/583 sayılı kararı)

 

8-Şikayete bağlı suçlarda,şikayetten vazgeçilmesi halinde kamu davası düşer.

(Danıştay 2.D. 24.05.1965, Esas: 1069, Karar: 1154)

 Yukarı Geri Ana Sayfa