• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
17-GÜVENLİK SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

17-GÜVENLİK SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ KARARLAR        :

 

1-Devlet memurluğuna alınmada güvenlik soruşturması ile ilgili raporlarda yer alan bilgilerin istihbarı  nitelik taşımaları nedeniyle bu bilgiler hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça bu raporların tek başlarına hukuki delil gücünde kabul edilmeleri ve ilgililer aleyhine kullanılmalarının hukuk devleti ilkesine aykırı düştüğü ve idarenin kişilerin hak ve menfaatlerini etkileyen konularda şüpheye dayanarak işlem tesis etmesinin uygun ve doğru görülmeyeceği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1987/406,Karar:1988/704)

 

2-Valiliklerce,ilgililer hakkında tesis edilen fişleme işleminin idarenin iç işleyişi ile ilgili bir husus olduğu,bu işlemlerin kesin ve yürütülmesi gerekli ve tek başına hukuki sonuçlar doğurabilecek nitelik taşımadıklarından idari davaya konu edinebilmelerinin imkansız olduğu.

(Danıştay 5.D.Esas: 1988/748,Karar:1989/785)

 

3-Sadece güvenlik soruşturması raporlarına dayanılarak ve Anayasa’nın 38.maddesi 4.fıkrası hükmü karşısında ilgililer hakkında olumsuz işlem tesis edilemeyeceği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1988/1564,Karar:1989/1307)

 

4-Güvenlik soruşturması raporlarının ön işlem niteliğinde olmaları nedeniyle tek başlarına idari davaya konu olamayacakları.

(Danıştay 5.D.Esas: 1989/1170,Karar:1989/1788)

 

5-Yapılan güvenlik soruşturması göz önüne alınarak henüz asaleti tasdik edilmemiş bulunan aday memurun görevine son verilmesinin,hatalı yapılan atama işleminin geri alınması mahiyetinde olduğu.

(Danıştay 8.D.Esas: 1981/1966,Karar:1985/2488)

 Yukarı Geri Ana Sayfa