• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
15-KILIK KIYAFET (TÜRBAN)İLE İLGİLİ KARARLAR

15-KILIK KIYAFET (TÜRBAN)İLE İLGİLİ KARARLAR

 

 

1-Türbanlı olarak avukatlık stajı yapılamayacağı.

(Danıştay 8.D.Esas:1992/3342,Karar:1993/2611)

 

2-İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolunun açık olduğu,Anayasa ve kanun ile öngörülmeyen bir sınırlamanın yönetmelikle düzenlenemeyeceği,derslere başörtüsü ile giren ve öğretim elemanlarınca birden fazla uyarılmış olmasına rağmen ısrarla başörtüsü takmaya devam ederek okuldaki çalışma düzenini de bozan davacıya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7.maddesinin (a) ve (e) bentleri uyarınca  kınama cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay İdari D.D.G.K.Esas:1993/61,Karar:1994/327)

 

3-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerini uygulamayıp,bu yönetmelik hükümlerini uygulayan kamu görevlisine baskı yapıp tehdit etmenin TCK ‘na göre suç oluşturduğu.

Danıştay 2.D.Esas:1988/258,Karar:1999/2847)

 

4-Mesaide kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak giyinen araştırma görevlisi hakkında olumsuz sicil düzenlenmesine hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 8.D.Esas:1995/271,Karar:1997/402)

 

5-Tıp fakültesinde santral memuru olarak görev yapan davacının,kılık kıyafet kurallarına uymayarak göreve başörtülü gelmesi nedeniyle kamu görevinden çıkarma disiplin cezası ile cezalandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 8.D. Esas : 1998/ 5912 ; Karar: 2000/ 4951)

 

6–…….Müdürlüğü yardımcı hizmetler sınıfında santral memuru olarak çalışan davacının,başını örtmesi nedeniyle belirlenen yasa ve hukuk hükümlerine aykırı davranan davacıya öncelikle eyleminin karşılığı olan 5/g maddesi uyarınca uyarma cezası verilmesi gerekirken,11/a maddesi kapsamında bir eylem tespit edilmeden doğrudan bu madde uyarınca  kamu görevinden çıkarma cezası verilerek,davacının eyleminin bu madde kapsamında değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin karara itiraz üzerine,itiraz edilen kararla ilgili dosyada bulunan davacının …..yazılı ifadesi ve sözlü ifade tutanağının incelenmesinden,davacının uymak zorunda olduğu kuralları bilmediği veya bu konuda uyarılmadığı için değil,kıyafet yönetmeliğinde yer alan kuralları benimsemediği,görev mahallinde başı açık görev yapmayı kabul etmediği,ileriye yönelik olarak da aynı şekilde davranacağı ve yönetmeliklerde yer  alan kıyafetle ilgili kurallara uygun davranmayacağını açıkça ifade ettiği ve aynı davranışını sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda uyarma cezası verilmesini gerektiren davranıştan farklı olarak,uyulması gereken kuralları biliyor olmasına rağmen,ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumun huzur,sükun ve çalışma düzenini bozmak biçiminde gerçekleşen davranışlarını ısrarcı bir biçimde sürdüren davacıya kamu görevinden çıkarılma cezası verilmesi uygulamasında mevzuata aykırı bir yön görülmemiştir.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.07/05/1999 Y.D.İtiraz No: 1999/229)

 

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa