• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
13-ÖĞRENCİYİ DÖVME-ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

 

13-ÖĞRENCİYİ DÖVME-ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

1-Dövülen öğrencinin veli veya vasisi konumunda bulunmayan dedenin şikayetçi olamayacağı.

(Danıştay 2.D.Esas:1995/1362,Karar:1997/263)

 

2-Öğrencinin dövülmesi eyleminde usulüne uygun yakınma dilekçesi verilmediğinden sanık hakkında karar verilmesine yer olmadığı.

(Danıştay 2.D.Esas:1999/2460,Karar:1999/1999)

 

3-Sağlık raporu gerektirmeyecek bir şekilde öğretmenin öğrencisini dövmesi,disiplini sağlama ve terbiyevi nitelikte olup suç değildir.Bundan dolayı karar ittihazına mahal olmadığı.

(Danıştay 2.D.27.12.1978 gün 2724/2669 sayılı karar)

 

4-Öğrencisini döven ilkokul öğretmeninin işlediği suç,takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu,bu konudaki şikayet dilekçesinin C.M.U.K.’un 151.maddesinde yazılı makamlara verileceği.

(Danıştay 2.D.09/11/1979 Esas:1978/1979,Karar:1979/2424)

 

5-Öğrencinin savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği.

(Danıştay 8.D.Esas:1988/872,Karar:1989/595)

 

6-Sınav sonuçlarının öğrenciye ilan tahtasından duyurulmasından ve gireceği sınav günlerinin de yine buradan bildirilmesinde usule aykırı bir yön bulunmadığı.

(Danıştay 8.D.Esas:1988/442,Karar:1989/590)

 

7-Davacının sınav günlerinde rahatsız olduğu,Devlet Hastanesi Baştabipliğinden alınan rapordan anlaşılması nedeniyle başarısız olduğu sınavların geçersiz sayılarak yenilenmesi gerekeceği.

(Danıştay 8.D.Esas:1988/183,Karar:1989/489)

 

8-………Anadolu Lisesine kaydını yaptıran davacı,daha sonra birinci seçeneği olan ………Anadolu Lisesinin kontenjanının artırılması ile bu okula kayıt yaptıracak duruma geldiğinden,bu yöndeki başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 8.D.Esas:1989/586,Karar:1989/744)

 

9-İdarenin her türlü eylem ve işlerine yargı yolunun açık olduğu,Anayasa ve kanun ile öngörülmeyen bir sınırlamanın yönetmelikle düzenlenemeyeceği,derslere başörtüsü ile giren ve öğretim elemanlarınca birden fazla uyarılmış olmasına rağmen ısrarla başörtüsü takmaya devam ederek okuldaki çalışma düzenini de bozan davacıya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7.maddesinin (a) ve (e) bentleri uyarınca kınama cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Esas:1993/61,Karar:1994/327)

 

 

10-Yurtdışında yüksek öğrenimle ilgili lisans denklik belgeleri, Yükseköğretim Kurulunca öğretmen atamalarında geçersiz olduğu şerhiyle ön lisan denklik belgesine dönüştürülenlerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı; öğretmenlik için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle idarenin bu açık hataya dayalı işlemlerini her zaman geri almasının mümkün olduğu; statü hukukunda, yasalarda açık hüküm bulunmadıkça, kazanılmış haktan söz edilmeyeceğinden, bu kişilerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmelerinin de olanaklı olmadığı hakkında.

(Danıştay Birinci Daire, E:2002/96, K:2000/106, T:03.07.200, s.46)

 

11-Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olup, öğretmenlik formasyon belgesine sahip olan ve bu bakımdan öğretmenlik koşullarını taşıyan davacının, mesleğe kabulünü engelleyen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararında, noksan düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

(Danıştay 5. Daire, E:1999/6253, K:2000/1952, T:27.6.2000)

 Yukarı Geri Ana Sayfa