• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
11-MÜFETTİŞ

11-MÜFETTİŞ

 

1-Davalı idarede müfettiş olarak çalışan davacının eski yıllarda sonuçlandırıp yetkili yerlere teslim ettiği soruşturma dosyalarında ulaştığı kanaat ve öneriler sebep gösterilerek ve hukuken geçerli başka bir neden olmaksızın başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınmasının yasaya aykırı bulunduğu.

(Danıştay 5.D. Esas: 1986/1087 ; Karar: 1987/605)

 

2-İlköğretim müfettişi olan davacının 2.hizmet bölgesi sayılan ….’de en az 5 yıllık hizmet süresini tamamlamadan bir başka ile yapılan atamasına ilişkin işlemin mevzuata aykırı olduğu ve bu aykırılığın,eşinin durumundan bahisle yaptığı istek doğrultusunda,görev yerinin üçüncü bir il olarak değiştirilmesiyle ortadan kalkmış sayılmayacağı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1988/1981 ; Karar: 1989/638)

 

3-Yeterlilik sınavında başarısız olan müfettiş yardımcılarının başka görevlere atanmasına ilişkin düzenlemede mevzuata ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı,ancak sözlü sınav sonucunun –anlatım ve kişilik –gibi amacı ve kapsamı anlaşılamayan hususlara göre belirlenmesinin yönetmelik hükümlerine açıkça aykırılık oluşturduğu.

(Danıştay 5.D. Esas: 1988/2954 ; Karar: 1989/32)

 

4-Davalı idarede müfettiş olarak görev yapan davacıya,verilen soruşturma görevi ile ilgili olarak düzenlediği raporun eksiklikleri nedeniyle iki kez geri çevrilmesi ve soruşturmanın başka bir müfettişe verilerek tamamlattırılması nedeniyle ceza verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 8.D. Esas: 1995/556 ; Karar: 1997/203)

 

5-İlköğretim müfettişlerine program akışı içindeki resmi tatil günlerinde de tam gündelik ödenebilmesi için bunların,görevlerinin devam etmesi koşuluyla,resmi tatil günlerinde de görev merkezlerinde bulunmalarının gerekmediği.

(Danıştay 5.D. Esas : 1989/918  ;  Karar: 1990/1932)

 

6-   Valilerin , İlköğretim Müfettişlerini orta dereceli okul öğretmen ve yöneticilerini soruşturmakla görevlendirebileceği ,

(Danıştay İ.D.D.G.K.Esas:1988 /20,Karar:1988 /25

 

7-Yürüttüğü müfettişlik görevi ile bağdaşmayacak ve kendisine duyulan itibar ve güven duygusunu  sarsacak nitelikteki davranışları soruşturma raporu ile saptanan davacının ilköğretim müfettişliğinden alınarak , durumuna uygun başka bir göreve atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı .

(Danıştay 5.D.Esas:1992 /21137,Karar:1992 /3029)

 

8-Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri dışında soruşturma ve denetim elemanlarının görevden uzaklaştırma yetisine sahip olmadığı  ve ancak bu konuda görevden uzaklaştırmaya yetkili  amirlere teklifte bulunabilecekleri .

(Danıştay 5.D.Esas:1994/286,Karar:1997 /966)

 

9-Soruşturmalarda yanlı davranmadığı,şikayet dilekçelerinde yer alan iddiaları yeterince soruşturduğu anlaşılan ilköğretim müfettişi uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılamaz.

(Danıştay 10. D.11.12.1985 Esas:1984/2701 ;Karar:1985/2101)

 

10-Müfettişlik görevini eksiksiz ve tarafsız şekilde yapamayacağı tespit edilmiş bulunan davacının,görevden alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 5. D.20.09.1984 Esas:1984/575 ;Karar:1984/3006)

 

11-”Müfettişin kanaatine uyup uymamanın idarenin takdirinde bir husus olduğu”

(Danıştay 5. Dairesinin 26.03.1986 gün ve E:85/1410 K:86/378

 

12- Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına uymayan ve bu nedenle bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılan davacının başmüfettişlik görevinden alınmasında sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay 5. Daire 21.10.1992 E. 91/3960; K. 92/2707)

 

13- Kendi isteği ile müfettişlikten öğretmenliğe atanan davacının yeniden müfettişliğe atanmak için yaptığı başvurunun daha sonra yapılan hukukî düzenleme uyarınca reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı

(Danıştay 5.Daire 28.11.1996 E. 95/1040; K. 96/3688.)

 Yukarı Geri Ana Sayfa