• Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ ile görüştük.
  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ ile görüştük.
 • YAPAY ZEKÂ, ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR, VS VE MİLLİ EĞİTİM DÜZENİMİZ
  YAPAY ZEKÂ, ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR, VS VE MİLLİ EĞİTİM DÜZENİMİZ
 • TALEBİMİZ 1.700 BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ KADROSU
  TALEBİMİZ 1.700 BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ KADROSU
 • MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı
  MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı
 • Danıştay Bakanlık Maarif Baş Müfettişliği Alımının Yürütmesini Durdurdu
  Danıştay Bakanlık Maarif Baş Müfettişliği Alımının Yürütmesini Durdurdu
 • Kongre Otel Bilgileri
  Kongre Otel Bilgileri
 • Kongre Düzenleme Kurulu
  Kongre Düzenleme Kurulu
 • Kongre İçin Önemli Tarihler
  Kongre İçin Önemli Tarihler
 • Kongre Teması
  Kongre Teması
 • Kongreye Davet
  Kongreye Davet
Maarif Müfettişleriyle İlgili Kanun Maddeleri Anayasa Mahkemesi Gündeminde

02.12.2017 Tarihli Ve 6764 Sayılı  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Maarif Müfettişlerini ilgilendiren bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 130 Milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesine gidildi.

Kanunun;

 • 6. Maddesiyle değiştirilen  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “Maarif Müfettişleri” ibareleri “Bakanlık Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmesi” ifadesi
 •  9. Maddesiyle değiştirilen  “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin 2 fıkrasının b bendindekiYapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.” İfadesi ile

6. fıkrasınınBaşkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir” şeklindeki ikinci cümlesi

        C-13. maddesiyle  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici            

12. Maddenin  1. Fıkrasının b bendinin birinci cümlesinde yer alan    “Maarif   

Müfettişleri illerde il müdürüne…”,”… il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar”   ibareleri ile

2. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…Şube Müdürü ve üssü kadrolarda fiilen çalışanlar ve….”,”….yapılacak Mülakatta başarılı olanlar…” ibarelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmiş olup

Anayasa Mahkemesi 9 şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09:30’da yapılacak toplantı gündemin de iptallerle ilgili ilk görüşmesini yapacaktır.Yukarı Geri Ana Sayfa